mediPRÁVNIK chráni už 1955 ambulancií a lekární.

Návrh novely Obchodného zákonníka v pripomienkovom konaní prináša možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.9.2022

Mnoho ambulancií a lekárni vystupuje ako obchodná spoločnosť – najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným. Samotné založenie obchodnej spoločnosti so sebou prináša prípravu viacerých dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť bola zapísaná do živnostenského a obchodného registra a mohla tak riadne fungovať. Viete si predstaviť, že k založeniu spoločnosti bude stačiť iba vypísanie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy? Takýto zjednodušený postup pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ponúka návrh novely Obchodného zákonníka (z. č. 513/1991 Zb.), ktorý je aktuálne v štádiu vyhodnocovania pripomienkového konania.

NÁVRH NOVELY OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
 
V pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá by mala umožniť založenie obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným - zjednodušeným spôsobom. Zjednodušenie bude spočívať v tom, že založenie spoločnosti sa bude realizovať prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy, ktorá je základným zakladateľským dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným. Celým procesom by mal byť zakladateľ sprevádzaný, aby dokázal vypísať v spoločenskej zmluve všetko nevyhnutné a hlavne správne.
 
Podľa dôvodovej správy k danému návrhu novely Obchodného zákonníka (cit.): „Predpokladom užívateľskej prívetivosti používania vzoru spoločenskej zmluvy je zavedenie  interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.“
 
Zjednodušené založenie spoločnosti by vzhľadom na návrh novely Obchodného zákonníka malo byť reálne aj pre ambulancie/lekárne, ktoré napr. chcú prejsť z formy podnikania fyzická osoba – podnikateľ na formu podnikania cez obchodnú spoločnosť alebo napr. aj pre novovznikajúce ambulancie/lekárne. Mohli by si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným takýmto zjednodušeným spôsobom a následne po jej založení vybaviť všetky príslušné povolenia na prevádzkovanie ambulancie/lekárne už priamo na založenú obchodnú spoločnosť. Pre založenie obchodnej spoločnosti zjednodušeným spôsobom však návrh novely Obchodného zákonníka stanovuje podmienky, ktoré bude nevyhnutné splniť.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké zákonné podmienky by mali platiť pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 490)