mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.9.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo v Zbierke zákonov výšku minimálnej mzdy a výšku minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023. Táto téma sa dotýka aj ambulancií a lekární, a to najmä z hľadiska toho, že aj lekár, zdravotná sestra, či farmaceut môžu mať status zamestnanca.
 

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2023
V súlade so zákonom o minimálnej mzde (zákon č. 663/2007 Z.z.) oznámilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výšku minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy, ktorá bude platná pre rok 2023.
 
Minimálna mesačná mzda bude pre rok 2023 vo výške 700 eur (nárast o 54 eur oproti roku 2022) a minimálna hodinová mzda pre rok 2023 bude vo výške 4,023 eur (nárast o 0,31 eura oproti roku 2022).
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Oznámenie o výške minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/300/20220827 
 
MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2023
Základnou náležitosťou pracovnej zmluvy je určenie mzdových podmienok zamestnanca. Pokiaľ nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté u zamestnávateľa priamo v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálnych mzdových nárokov. Výška minimálnych mzdových nárokov závisí od stupňa náročnosti pracovného miesta, ktoré ustanovuje Zákonník práce v prílohe č. 1 k zákonníku.
 
V súlade so Zákonníkom práce vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumy minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023, a to v závislosti od toho, či je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou alebo hodinovou mzdou. Minimálna mzdové nároky pri hodinovej mzde sú určené pre 40 hodinový pracovný týždeň a pre kratší pracovný týždeň sa aj pomerne zvyšujú.
 
Výška minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023 bola určená nasledovne:
1. stupeň náročnosti pracovného miesta - 700 eur/mes. alebo 4,023 eur/hod.
2. stupeň náročnosti pracovného miesta - 816 eur/mes. alebo 4,690 eur/hod.
3. stupeň náročnosti pracovného miesta - 932 eur/mes. alebo 5,356 eur/hod.
4. stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.048,00 eur/mes. alebo 6,023 eur/hod.
5. stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.164,00 eur/mes. alebo 6,690 eur/hod.
6. stupeň náročnosti pracovného miesta – 1.280,00 eur/mes. alebo 7,356 eur/hod.
 
V závislosti od určených stupňov náročnosti pracovného miesta a novourčenej výšky minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023 musí zamestnávateľ prekontrolovať, či mzdy jeho zamestnancov budú pre rok 2023 korešpondovať s vyššie uvedenými sumami a prípadne upraviť aj mzdové podmienky v zmluvách jednotlivých zamestnancov, ak tieto nebudú zodpovedať určeným sumám pre rok 2023.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Oznámenie o výške minimálnych mzdových nárokov nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/301/20220827 
 

(Počet prečítaní: 736)