mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Od októbra otvára Ministerstvo zdravotníctva SR rezidentské štúdium aj pre niektorých špecialistov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.8.2023

Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo na svojom webovom sídle o tom, že od 1. októbra otvára rezidentské štúdium, a to nie len pre všeobecných lekárov a pediatrov, ale aj pre niektorých špecialistov.

S ohľadom na zistenie o chýbajúcich lekárskych miestach v rámci niektorých špecializácií, otvára Ministerstvo zdravotníctva SR od 1. októbra rezidentské štúdium v nasledovných špecializačných odboroch:

 • všeobecné lekárstvo 
 • pediatria 
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • neurológia
 • pediatrická neurológia
 • pneumológia a ftizeológia 
 • psychiatria
 • detská psychiatria 
 • endokrinológia
 • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • reumatológia

Žiadosť o zaradenie do rezidentského štúdia podáva za zdravotníckeho pracovníka jeho zamestnávateľ (zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti) vzdelávacej ustanovizni a s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Do rezidentského štúdia možno prihlásiť rezidenta na štyroch univerzitách:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
 • Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Prečítajte si tiež článok
Zamestnávateľom rezidenta môže byť podľa novely zákona o poskytovateľoch od 1. januára len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rezidentský program bol jednou z ciest, ako...
9.1.2023
  

Prečítajte si tiež článok
Témou posledných mesiacov v oblasti zdravotníctva boli hromadné výpovede zdravotníckych pracovníkov. S ohľadom na to prebehli s Lekárskym odborovým združením (LOZ) intenzívne...
19.1.2023
 

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu, ktoré sa otvára v októbri tohto roka, nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-rezidenti-studium-specialisti 

Informácie o rezidentskom štúdiu nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/?rezidenti 

(Počet prečítaní: 388)