mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Môžu ambulancie aj naďalej zamestnávať rezidenta, ak bol zaradený do rezidentského štúdia pred 1. januárom 2023?

Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Ivan Humeník, PhD.   |   19.1.2023

Témou posledných mesiacov v oblasti zdravotníctva boli hromadné výpovede zdravotníckych pracovníkov. S ohľadom na to prebehli s Lekárskym odborovým združením (LOZ) intenzívne rokovania, ktoré vyústili do prijatia novely zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2023. Novela zákona prináša výrazné zmeny v špecializačnom štúdiu a konkrétne najmä vo vzťahu ambulancií a rezidentov. Najväčšou zmenou je to, že zamestnávateľom rezidenta môže byť už len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. A čo s rezidentmi, ktorí sa zamestnali v ambulanciách ešte pred 1. januárom 2023? Môže ambulancia, ktorá zamestnala rezidenta ešte pred 1. januárom 2023, zamestnávať tohto rezidenta aj naďalej? Poďme sa spolu na to pozrieť.
 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
 
Zdravotníckeho pracovníka pripravuje na výkon povolania ďalšie vzdelávanie, ktoré zahŕňa:

  • špecializačné štúdium
  • certifikačnú prípravu
  • sústavné vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie môže byť financované z rôznych zdrojov, ako napr. z prostriedkov zamestnávateľa, z účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MZ SR alebo iných zdrojov. V prípade, ak je špecializačné štúdium financované z rozpočtovej kapitoly MZ SR, dané špecializačné štúdium sa označuje ako rezidentské štúdium.
 
LOZ prednieslo viacero požiadaviek práve s ohľadom na realizáciu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a konkrétne aj rezidentského štúdia. Parlamentom boli požiadavky LOZ prijaté a zakomponované do novely zákona o poskytovateľoch. Jednou z najvýraznejších zmien ovplyvňujúcich najmä ambulancie je to, že zamestnávateľom rezidenta môže byť od 1. januára 2023 len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čo však s rezidentmi, ktorí boli zaradení do štúdia ešte pred účinnosťou danej novely a ktorých zamestnávateľmi sú ambulancie?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či môže ambulancia naďalej zamestnávať rezidenta, ktorého mala ešte pred účinnosťou novely zákona o poskytovateľoch.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 512)