mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Zmeny v minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.3.2021

Od 1. apríla 2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 107/2021 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z. Vyhláškou dochádza k zmenám v podmienkach pre zriadenie mobilného odberového miesta.

Problematike zriadenia mobilného odberového miesta (ďalej len „MOM“) sme sa venovali už v predchádzajúcom článku, pričom sme zohľadnili stav podmienok na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie MOM platný a účinný k 19. marcu 2021:

Prečítajte si tiež článok
Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa považuje mobilné odberové miesto (ďalej v texte len ako „MOM“) za zariadenie ambulantnej zdravotnej...
19.3.2021

Od 1. apríla 2021 nastanú zmeny v oblasti personálneho zabezpečenia, ale aj materiálno-technického vybavenia MOM. Napríklad jednou z osobných ochranných pomôcok, ktoré používa každý zdravotnícky pracovník MOM, už bude môcť byť aj tvárový respirátor FFP2 a nie len tvárový respirátor FFP3. Bude však platiť podmienka, že ak má tvárový respirátor výdychový ventil, bude musieť byť prekrytý chirurgickým rúškom. Taktiež budú v MOM postačujúce už len tri plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce plynulý priebeh testovania.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Ďalšie zmeny, ktoré majú nastať v prípade zriaďovania MOM si môžete pozrieť na:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/107/vyhlasene_znenie.html

(Počet prečítaní: 1230)