mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Personálne a materiálno-technické vybavenie odberového miesta

Mgr. Jozef Matejovský   |   19.11.2020

Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo novú vyhlášku č. 320/2020 Z. z., ktorou doplnil vyhlášku č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta.

Minimálne personálne zabezpečenie odberového miesta sa rozšírilo o ďalšiu možnosť, a to o profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v pozícii lekár, zdravotný záchranár, sestra alebo praktická sestra. Personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19 musí pozostávať minimálne z jedného zdravotníckeho pracovníka na pozícii lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra, praktická sestra alebo už vyššie spomínaný profesionálny vojak, ktorý musí spĺňať rovnakú podmienku.

Minimálne materiálno-technické vybavenie odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19 musí byť pripojené na zdroj elektrickej energie, má prístup k zdroju pitnej vody a musí byť viditeľne označené ako odberové miesto. Ďalším vybavením, ktoré nesmie chýbať sú ochranné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odbery (respirátory, plášte, rukavice, ochranný štít a pod.), elektronické vybavenie, dezinfekcia, kontajnery a koše.