mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje veľkú reformu zdravotníctva

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.8.2021

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona, ktorý má priniesť veľké zmeny v zdravotníctve. Budú sa týkať nie len ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj ambulantnej. Legislatívne zmeny by sa mali dotknúť aj hospodárenia zdravotných poisťovní.

VYTVORENIE OPTIMÁLNEJ SIETE NEMOCNÍC

Ministerstvo zdravotníctva si dalo za cieľ priniesť pacientom kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť reformou siete nemocníc. Prostredníctvom nej majú byť tiež zabezpečené kvalitné a dôstojné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Nemocnice budú rozdelené do 5 kategórií.

Pozrite si bližšie ako bude vyzerať nová sieť nemocníc na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?reforma-zdravotnictva-predstavenie

ZMENA V OBLASTI VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA

Ukazuje sa, že v súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov. Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 59 rokov a priemerný vek pediatrov je 61 rokov. Cieľom legislatívnych zmien má byť práve zabezpečenie primárnej starostlivosti, a to najmä vytvorením podporného systému na zabezpečenie dostatočného počtu lekárov. Podporný systém bude spočívať v poskytnutí finančného príspevku na príchod ďalších lekárov a bude určený nie len pre nových, ale aj pre existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Bude zabezpečené pravidelné monitorovanie stavu počtu všeobecných lekárov v jednotlivých okresoch za účelom eliminácie nedostatku lekárov v okresoch. Podpora prostredníctvom finančného príspevku sa má dotknúť práve tých poskytovateľov, ktorí sa rozhodnú svoju prax vykonávať v takýchto nedostatkových okresoch.

REGULÁCIA ZISKU ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Zisk zdravotných poisťovní nie je v súčasnosti regulovaný. Niektoré dosahujú stratu a niektoré naopak vysoký zisk. Každá zdravotná poisťovňa vynakladá inú výšku nákladov na zdravotnú starostlivosť. Cieľom reformy je práve stanovenie minimálnej percentuálnej výšky nákladov zdravotnej poisťovne určených priamo na zdravotnú starostlivosť.

Následne po vynaložení stanovených nákladov na zdravotnú starostlivosť, má byť zvyšok z prijatého zdravotného poistenia použitý na prevádzkovanie poisťovne a na jej zisk. Aj maximálna výška zisku bude regulovaná a bude sa odvíjať od tzv. kritérií kvality, ktoré ustanoví Ministerstvo zdravotníctva vyhláškou.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie nájdete v prezentácii pripravenej Ministerstvom zdravotníctva, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.scribd.com/presentation/519593902/Minister-Lengvarsk%C3%BD-spu%C5%A1%C5%A5a-reformu-zdravotnictva#download

K pripravovanej reforme nájdete informácie aj priamo na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?zakon-movy-reforma-zdravotna-starostlivost

Kompletný materiál k navrhovanej právnej úprave nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/437

(Počet prečítaní: 854)