mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách - Zmluva s ministerstvom zdravotníctva v otázkach a odpovediach

JUDr. Daniela Lamačková, PhD., JUDr. Ivan Humeník, PhD.   |   2.7.2021

Od 1. júla môžu očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrické ambulancie a imunoalergologické ambulancie pre dospelých alebo deti a dorast so zameraním na komplikácie očkovania a riziká očkovania. Zapojenie ambulancií sa realizuje na základe zmluvy medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Čo prináša zmluva? Vyplývajú pre poskytovateľa jej uzatvorením nejaké riziká alebo zodpovednosť? Prinášame jej vysvetlenie v otázkach a odpovediach.

ČO JE PODSTATOU ZMLUVY S MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA?

Podstatou zmluvy je prostredníctvom očkovania zabezpečiť ochranu verejného zdravia pred šírením ochorenia COVID-19.

AKÝ CHARAKTER MÁ TÁTO ZMLUVA?

Ide o zmluvu o spolupráci medzi ministerstvom zdravotníctva (MZSR) a ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulancia“) pri zabezpečovaní očkovania vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer – BioNTech. Vzťahuje sa na 800 vakcín na ambulanciu a k tomu dodávaných zdravotníckych pomôcok (teda presne špecifikované striekačky a ihly s malým mŕtvym priestorom na riedenie a podanie očkovacej látky, ďalej len všeobecne „zdravotnícke pomôcky“).

Zmluva upravuje práva, povinnosti  a zodpovednosť zmluvných strán, ktoré súvisia s dodaním, nakladaním a použitím vakcín a ďalšie práva a povinnosti týkajúce sa aj prípadného ukončenia zmluvy.

JE MOŽNÉ VO FÁZE PRED PODPISOM ZMLUVY DO JEJ USTANOVENÍ EŠTE ZASIAHNUŤ?

Nie, jednotlivé ustanovenia zmluvy nie je možné meniť. Je identická pre všetky ambulancie, ktoré sa rozhodnú podieľať na očkovaní proti ochoreniu COVID-19. To znamená, že pred podpisom zmluvy ambulancia vypĺňa iba  kontaktné údaje.

Za určitých okolností však zmeny a doplnenia zmluva pripúšťa, ale iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami (MZSR a daná ambulancia).

KEĎ ZMLUVU PODPÍŠEM, ODKEDY JE PLATNÁ A TEDA MÔŽEM OBJEDNÁVAŤ VAKCÍNY?

Po vyplnení a odoslaní zmluvy na adresu ministerstva zdravotníctva (v papierovej forme) je zmluva platná vtedy, ak ju podpíšu obe zmluvné strany. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami sa zmluva musí zverejniť v Centrálnom registri zmlúv, čo zabezpečuje ministerstvo. Je teda potrebné počkať na oznámenie o zverejnení zmluvy notifikáciou emailom, ktorú by malo na emailovú adresu ambulancie zaslať ministerstvo.

Objednávať vakcíny je možné na druhý deň od zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (resp. od emailovej notifikácie zo strany MZSR), pretože od toho dňa sa zmluva stáva účinnou, teda laicky povedané, začína platiť.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete k čomu vás zmluva s MZ SR zaväzuje a aká zodpovednosť pre vás z tejto zmluvy vyplýva.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2306)