mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 už aj v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov – základné informácie

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.   |   25.6.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo výzvu, ktorá sa týka zapojenia ambulancií do očkovania proti ochoreniu COVID-19. V tejto súvislosti vydalo 21. júna odborné usmernenie na vykonávanie očkovania proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov nie je žiadnou novinkou. Všeobecní lekári, či pediatri vykonávajú očkovanie v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „vyhláška MZ SR“)

V súvislosti s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pre ambulancie, ktoré sa zapoja do očkovania proti tomuto ochoreniu, odborné usmernenie na vykonávanie očkovania proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast (ďalej len „odborné usmernenie“).

Toto odborné usmernenie sa vzťahuje na očkovanie registrovanou vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer – BioNTech.

Úplné znenie odborného usmernenia MZ SR nájdete na tomto odkaze https://www.health.gov.sk/?Amb-ockovanie-usmernenie.

AKO BY MAL MODEL OČKOVANIA FUNGOVAŤ? PRIHLÁSENIE, PODPIS ZMLUVY, VÝKON OČKOVANIA

Ak sa ambulancia, ktorá je určená odborným usmernením rozhodne zapojiť do očkovania, musí sa v prvom rade zaregistrovať na stránke ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?Amb-ockovanie-prihlasenie.

Po zaregistrovaní sa je nutné vyplniť zmluvu, odoslať ju v papierovej forme na adresu Ministerstva zdravotníctva SR a počkať na oznámenie o zverejnení zmluvy notifikáciou emailom. Akonáhle bude mať ambulancia potvrdenie o zverejnení zmluvy, môže objednať vakcínu. Ako uvádza stránka ministerstva zdravotníctva, dodanie vakcín je možné 1 deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Podľa odborného usmernenia je "očkovacia látka majetkom Slovenskej republiky a poskytovateľovi sa poskytuje bezodplatne ako dar na základe zmluvy medzi ministerstvom a poskytovateľom" (čl. III ods. 2 odborného usmernenia).

ňTo znamená, že hoci podľa názvu zmluvy ide o „Zmluvu o spolupráci“, v princípe má táto zmluva charakter darovacej zmluvy. Zároveň upravuje aj niektoré ďalšie s tým súvisiace práva a povinnosti.

Zo zmluvy okrem iného vyplýva, že ambulancia má pri vykonávaní očkovania postupovať podľa odborného usmernia MZ SR.

Viac detailov o obsahu zmluvy, ako aj o tom, na čo je potrebné pred jej podpisom myslieť uvedieme v osobitnom článku.

ODBORNÉ USMERNENIE URČUJE, KTORÉ OSOBY SÚ KOMPETENTNÉ OČKOVAŤ PROTI COVID-19

Proces vykonávania očkovania upravuje v § 13 vyhláška MZ SR. A hoci vyhláška výslovne nevymedzuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19 (napriek tomu, že sa domnievame, že by mala), novovydané odborné usmernenie MZ SR v súlade s vyhláškou upravuje, že očkovanie vykonáva lekár alebo zdravotná sestra, ktorú na to lekár poveril.

V prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19 odborné usmernenie konkrétne uvádza, že kompetentným zdravotníckym pracovníkom je:

• všeobecný lekár pre dospelých,

• všeobecný lekár pre deti a dorast,

• lekár vybraných imunoalergologických ambulancií pre dospelých alebo deti a dorast so zameraním na komplikácie očkovania a riziká očkovania,

• sestra v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých,

• sestra v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a

• sestra vo vybraných imunoalergologických ambulanciách pre dospelých alebo deti a dorast so zameraním na riziká očkovania s komplikáciami po očkovaní a rizikami očkovania.

Vo všeobecnosti je potrebné pripomenúť, že vykonávanie očkovania je považované za súčasť výkonu zdravotnej starostlivosti a  teda aj v  tomto prípade platí, že povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť prostredníctvom svojich zdravotníckych pracovníkov správne (lege artis – v súlade so zákonom).

Podmienkou správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti teda je informovaný súhlas pacienta a jej neoddeliteľnou súčasťou je aj dôkladné vedenie zdravotnej dokumentácie.

Informovanému súhlasu a vedeniu zdravotnej dokumentácie v súvislosti s očkovaním sa budeme venovať v osobitnom článku.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o spôsobe objednávania osôb na očkovanie a o procese vykonávania vakcinácie. Taktiež sa dozviete kto a kedy preberá zodpovednosť za zabezpečenie a skladovanie očkovacej látky a také sú ďalšie povinnosti ambulancie v súvislosti s očkovaním. Dozviete sa tiež ako je to so zodpovednosťou za  prípadnú škodu na zdraví po podaní vakcíny a na koho sa táto zodpovednosť vzťahuje.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1120)