mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Nové dokumenty pre ambulancie. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.6.2021

Pri výkone svojho povolania sa lekári stretávajú s rôznymi situáciami. Či už ide o nepríjemného až agresívneho pacienta alebo o situáciu, kedy sa v ambulancii zníži počet lekárov, ktorí ošetrujú pacientov. Ako však majú lekári v takýchto situáciách postupovať?

VZNIK PRÁVNEHO VZŤAHU MEDZI PACIENTOM A POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Samotný právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (ďalej aj ako „dohoda“). Zároveň platí, že každý pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“) však umožňuje poskytovateľovi odmietnuť uzatvorenie dohody s pacientom/zákonným zástupcom pacienta, a to ak:

  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (tento dôvod sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

Ako však ukončiť právny vzťah, ktorý už vznikol na základe uzatvorenej dohody? Zákon o zdravotnej starostlivosti dáva pacientovi, ale aj samotnému poskytovateľovi možnosť odstúpiť od dohody (§12 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti). Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme. Pacient môže odstúpiť bez uvedenia dôvodu, ale lekár musí dôvod odstúpenia vždy uviesť. Z akých dôvodov však môže lekár od dohody odstúpiť? Poďme sa na to bližšie pozrieť.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete z akých dôvodov môže lekár odstúpiť od dohody a ako má postupovať, ak chce ukončiť s pacientom spoluprácu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 36 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

36 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3808)