Mediprávnik chráni už 488 ambulancií a lekární.

Nový dokument pre ambulancie – Poučenie a Informovaný súhlas pacienta týkajúci sa očkovanie proti infekcii HPV

Mgr. Miriam Tipánová  30.5.2019

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Poučenie a informovaný súhlas – OČKOVANIE PROTI INFEKCII HPV.

Tento dokument môže byť užitočný najmä pre gynekologickú ambulanciu a ambulanciu všeobecného lekára. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o očkovaní proti HPV infekcii, podáva informácie  o infekcii HPV,  účele očkovania,  spôsobe vykonania zdravotného výkonu,  kontraindikáciách pre vykonanie očkovania, alternatívach výkonu, možných nežiadúcich účinkoch očkovania, odporúčaní pred  a po výkone a rizikách odmietnutia očkovania . Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia je 49 eur s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia si môžu dokument zakúpiť za cenu 19 eur s DPH.

Dokument nájdete na odkaze: Poučenie a informovaný súhlas pacienta - očkovanie proti infekcii HPV

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame