mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - očkovanie proti infekcii HPV

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o očkovaní proti HPV infekcii, podáva informácie o infekcii HPV, účele očkovania, spôsobe vykonania zdravotného výkonu, kontraindikáciách pre vykonanie očkovania, alternatívach výkonu, možných nežiadúcich účinkoch očkovania, odporúčaní pred a po výkone a rizikách odmietnutia očkovania . Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  30.5.2019
 • Dátum revízie:
  30.5.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  ambulancia všeobecného lekára, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 49 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 30 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH