mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Chceli by ste predať alebo kúpiť ambulanciu/lekáreň? Na toto myslite!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.4.2024

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, ktorá bude viesť k plánu podnikanie ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie či lekárne. Ambulancia/lekáreň sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť a za tým účelom predať svoju zabehnutú ambulanciu/lekáreň. Prípadne naopak je možné začať poskytovať zdravotnú/lekárenskú starostlivosť v rámci vlastnej ambulancie/lekárne formou odkúpenia už existujúcej. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako je možné realizovať predaj/kúpu ambulancie/lekárne.  
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 23.04.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

FORMY PREVÁDZKOVANIA AMBULANCIE/LEKÁRNE
 
Ambulanciu/lekáreň je možné prevádzkovať:

  • ako právnická osoba v podobe obchodnej spoločnosti (najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným) alebo
  • ako fyzická osoba – podnikateľ. 

Práve s ohľadom na právnu formu prevádzkovania ambulancie/lekárne, je potrebné potom rozlišovať aj možnosť predaja/kúpy danej zabehnutej ambulancie/lekárne.
 
V prípade, ak lekár/lekárnik prevádzkuje ambulanciu/lekáreň ako fyzická osoba – podnikateľ, reálna možnosť prevodu ambulancie/lekárne na iného lekára/lekárnika sa ukazuje len, ak lekár/lekárnik, ktorý chce svoju ambulanciu/lekáreň predať, založí obchodnú spoločnosť a ambulanciu/lekáreň začne prevádzkovať v rámci založenej obchodnej spoločnosti. Po tom, ako bude ambulancia/lekáreň prevádzkovaná ako obchodná spoločnosť, možno rozmýšľať nad jej predajom. Bližšie informácie k založeniu obchodnej spoločnosti na prevádzkovanie ambulancie/lekárne nájdete v článku:

Prečítajte si tiež článok
Veľké množstvo ambulancií a lekárni vystupuje ako obchodná spoločnosť – najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným. Samotné založenie obchodnej spoločnosti so sebou prináša prípravu...
18.4.2024

V tomto článku sa budeme venovať situácii predaja/kúpy ambulancie/lekárne, ktorá už vystupuje ako obchodná spoločnosť.
 
K PREDAJU/KÚPE JE POTREBNÁ ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU
 
Podstatou predaja ambulancie/lekárne vystupujúcej ako obchodná spoločnosť je to, že predávajúci lekár/lekárnik prevedie na kupujúceho lekára/lekárnika svoj obchodný podiel, ktorý vlastní v danej obchodnej spoločnosti. Samotná kúpa už existujúcej ambulancie/lekárne vystupujúcej ako obchodná spoločnosť, ktorá prešla celým procesom založenia a povolenia na jej prevádzkovanie, sa preto realizuje na základe zmluvy o prevode obchodného podielu.

Okrem zmluvy o prevode obchodného podielu je potrebné pripraviť aj ďalšie dokumenty, ktorými sa odsúhlasí predaj ambulancie/lekárne, a to najmä:

  • rozhodnutie jediného spoločníka, ak ambulanciu/lekáreň prevádzkuje obchodná spoločnosť s jedným spoločníkom, resp. zápisnica z valného zhromaždenia, ak má obchodná spoločnosť viacero spoločníkov.
  • podpisové vzory nových konateľov a ďalšie. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako ďalej postupovať pri kúpe/predaji už zabehnutej ambulancie/lekárne.
 

 


 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 582)