mediPRÁVNIK chráni už 1387 ambulancií a lekární.

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.10.2021

Parlament schválil návrh zákona, ktorým má dôjsť k zriadeniu nového orgánu - Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Jeho cieľom má byť v zmysle dôvodovej správy k návrhu zákona plnenie úloh poradenského orgánu spojené s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a otázkami kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti. V najbližších riadkoch vám prinesieme informácie o hlavných úlohách inštitútu, ako aj o jeho vnútornej organizácii.

POSTAVENIE INŠTITÚTU
 
Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej ako „inštitút“) má mať postavenie právnickej osoby, ktorá sa však do Obchodného registra SR nezapisuje. Okrem iného je to iný orgán verejnej správy, pričom zamestnanci budú vykonávať prácu vo verejnom záujme. Bude sa na nich vzťahovať zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme. Sídlo inštitútu bude v Bratislave.
 
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA INŠTITÚTU
 
Inštitút bude mať dva základné orgány, a to:
1. riaditeľa a
2. dozornú radu
 
Riaditeľ bude štatutárnym a výkonným orgánom inštitútu. Bude ho vymenúvať a odvolávať minister zdravotníctva SR a jeho funkčné obdobie bude trvať 5 rokov. Jeho funkcia sa bude obsadzovať formou výberového konania, ktoré bude vyhlasovať minister zdravotníctva SR. Zákon o inštitúte upravuje aj jednotlivé požiadavky na výkon funkcie riaditeľa a jeho kompetencie súvisiace s činnosťou samotného inštitútu.
 
Dozorná rada bude kontrolným orgánom inštitútu. Bude mať 4 členov - predseda a 3 členovia. Táto bude najmä kontrolovať samotné hospodárenie inštitútu a plnenie jeho úloh. Bude tiež schvaľovať návrh rozpočtu inštitútu a schvaľovať tiež návrh na nakladanie s majetkom inštitútu nad hodnotu 10 000 eur.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o hlavných úlohách inštitútu, ako aj o spôsobe financovania a hospodárenia inštitútu.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 358)