mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR k prekrytiu horných dýchacích ciest

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V najbližších riadkoch vám prinášame prehľad podmienok pre prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri a interiéri v závislosti od jednotlivých stupňov ohrozenia podľa platného COVID-AUTOMATU.
 

ZÁKONNÉ ZMOCNENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR VYDÁVAŤ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďovať pri ohrození verejného zdravia opatrenia všeobecne záväzným právnym predpisom. Práve s ohľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 ÚVZ SR svoje oprávnenie aktuálne aj realizuje. Všeobecne záväznými právnymi predpismi - vyhláškami určuje rôzne opatrenia, ktorými sa má predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19. Okrem iného stanovuje aj opatrenia týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest.

ÚVZ SR aktuálne vydal novú vyhlášku k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá nadobudla účinnosť 4.10.2021. Táto vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR pod č. 250 a jej vydaním došlo k zrušeniu predchádzajúcej vyhlášky upravujúcej otázku povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 237.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri v závislosti od jednotlivých stupňov ohrozenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 826)