mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Môže lekár odmietnuť pacienta, ak sa nepodrobí testu na ochorenie COVID-19?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.9.2021

Ministerstvo zdravotníctva vydalo Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“), ktoré upravuje postup, kedy by zdravotnícke zariadenie malo vyžadovať od pacienta podrobenie sa testu na COVID-19 a kedy to nie je potrebné. O vydaní usmernenia a jeho obsahu sme Vás už na našom portáli www.medipravnik.sk informovali minulý týždeň. V rámci tohto článku Vám prinesieme pohľad konkrétne na to, či je možné pacientovi odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť v prípade, ak sa odmietne pred návštevou ambulancie alebo priamo v ambulancii dať otestovať na ochorenie COVID-19. Tiež sa pozrieme na podmienky úhrady testov zdravotnou poisťovňou podľa súčasného stavu.

KEDY MÁ LEKÁR VYŽADOVAŤ OD PACIENTA PODROBENIE SA TESTU NA COVID-19?

Vo vzťahu k usmerneniu sú pacienti rozdelené na dve skupiny v závislosti od očkovania. S ohľadom na to sa aj rozlišuje to, či lekár má alebo nemá od pacienta v prípade jeho osobnej návštevy ambulancie vyžadovať absolvovanie testovania na ochorenie COVID-19.

Podľa čl. 3 bod 3.1 ods. 1 usmernenia:

1. kompletne zaočkovaní pacienti

a) nevyžaduje sa testovanie, ak pacient nebol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, resp. sa nevrátil z rizikovej krajiny a nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19

b) vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad (pacient, ktorý spĺňa klinické kritéria, diagnostické kritéria alebo má epidemiologickú súvislosť)

2. neočkovaní alebo nie kompletne zaočkovaní

a) lekár sa môže sám rozhodnúť, či bude alebo nebude od takýchto pacientov vyžadovať test na ochorenie COVID-19

b) vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad (pacient, ktorý spĺňa klinické kritéria, diagnostické kritéria alebo má epidemiologickú súvislosť) - v tomto prípade môžu ambulanciu navštíviť pacienti len v prípade neodkladného zdravotného výkonu a lekár je povinný si vyhradiť čas na ošetrovanie takýchto pacientov.

Z hľadiska testovania sa pacient môže preukázať výsledkom antigénového testu, RT-PCR testu alebo rýchleho PCR testu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či môže lekár žiadať zdravotnú poisťovňu o preplatenie antigénového testu, ak ho pacientovi urobí v ambulancii a či lekár môže odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientovi, ktorý sa nebude chcieť dať otestovať aj napriek tomu, že podľa usmernenia by sa otestovať mal dať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2011)