mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Môže vám “prepadnúť“ lekársky predpis?

Dorota Rozumová   |   6.3.2018

Lekársky predpis vyhotovený lekárom už určite držal v ruke každý z nás. Poznáte však jeho platnosť? Môže ho vyhotoviť okrem lekára aj sestra? Čo sa stane s predpisom po uplynutí platnosti? Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedá zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch. Tejto téme sme sa už raz venovali, avšak meniaca sa právna úprava nám prináša určité zmeny.

Kto vydáva lekársky predpis? Môže ho predpísať aj sestra?

Oprávnenie predpisovať lieky je upravené v §119 zákona o liekoch. Podľa tohto ustanovenia je na to oprávnený lekár a zubný lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť bližšie špecifikovanú v konkrétnom ustanovení. Novela zákona nám priniesla zmenu právnej úpravy a to zavedením nového ustanovenia (§119a). Stále však platí, že lekársky predpis môže vydať len lekár alebo zubný lekár, no prostredníctvom nového ustanovenia sa ukladá oprávnenie vydávať lekárske poukazy na zdravotnícku pomôcku (pozor, nie liek! ) aj sestrám a pôrodným asistentkám. Je preto dôležité nezamieňať si oprávnenie uvedené v ustanovení §119 s oprávnením, ktoré upravuje ustanovenie §119a a tiež lekársky predpis s lekárskym poukazom.

Čo je lekársky poukaz?

Lekársky poukaz je tlačivo, ktoré slúži na výber zdravotníckych pomôcok. Od lekárskeho predpisu sa okrem väčšieho formátu odlišuje hlavne dobou platnosti. Jeho platnosť je štandardne jeden mesiac. Dlhšiu dobu platnosti majú poukazy na individuálne zhotovenie ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky na mieru alebo na mieru zhotovenej stomatologickej zdravotníckej pomôcky. Doba platnosti pri týchto pomôckach je stanovená na tri mesiace.

Aká je platnosť lekárskeho predpisu?

Lekársky predpis je úradné tlačivo, ktoré slúži na „komunikáciu“ medzi lekárom a lekárňou. Okrem zákonom stanovených údajov o pacientovi a liečive sa na spodnej časti predpisu nesmie opomenúť dátum, kedy bol predpis vyhotovený. Práve tento dátum bude lekárnik pri výdaji sledovať. Každý lekársky predpis má totiž svoju platnosť, ktorá je obmedzená a posudzuje sa podľa viacerých kritérií vymedzených v zákone o liekoch. Obmedzenie platnosti môže závisieť od druhu lieku, alebo od toho, akým lekárom bol vystavený. Zákon predpokladá, že tieto lieky sa predpisujú pre akútne prípady a preto nie je dôvod pre zbytočne dlhé doby platnosti.

Poďme k platnosti lekárskeho predpisu:

  • najdlhšia platnosť je 7 DNÍ a vzťahuje sa na štandardný lekársky predpis, ktorým sa predpisuje väčšina liekov.
  • o dva dni kratšiu dobu platnosti majú lieky s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky. Ide o „predpis s modrým pruhom“ a jeho platnosť je 5 DNÍ.
  • ak vám lekár predpíše liek s obsahom antibiotika alebo chemoterapeutika, na jeho vyzdvihnutie v lekárni máte len 3 DNI.
  • najkratšiu platnosť má predpis vystavený lekárom zubno-lekárenskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby. Platnosť je len 1 DEŇ.

Novela zákona nám priniesla zmenu v subjektoch oprávnených vystavovať lekársky predpis s platnosťou 1 deň. Zatiaľ čo v predošlej právnej úprave sa jednodňová platnosť lekárskeho predpisu vzťahovala na predpisy vyhotovené lekárom lekárenskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby, v novej právnej úprave sa lekárenská služba prvej pomoci mení na ambulantnú pohotovostnú službu a zavádza sa jednodňová platnosť lekárskeho predpisu aj pre predpis vystavený lekárom zubno-lekárenskej pohotovostnej služby.

Je potrebné poznamenať, že deň vyhotovenia lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu sa do doby platnosti nezapočítava.

Môžem si vybrať liek po platnosti predpisu?

Keďže platnosť lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu je časovo obmedzená, nedodržaním tejto doby platnosti tlačivo „prepadne“ a pacient stráca možnosť si svoj liek vyzdvihnúť v lekárni. Preto je vhodné vybrať si svoje lieky čo najskôr po vystavení predpisu lekárom. V prípade, že si nie ste istí, kedy sa končí platnosť Vášho predpisu, poraďte sa so svojím lekárom. 

Čo v prípade, ak lekáreň nemá k dispozícii všetky lieky na predpise?

Ak máte na lekárskom predpise predpísaných viac liekov a lekáreň všetky uvedené lieky nemá a niektorý liek jej chýba, poprípade nemá dostačujúce množstvo, môže vám vyhotoviť výpis z receptu na chýbajúce lieky. Tie si následne môžete vyzdvihnúť v inej lekárni. Platnosť sa však nepredlžuje, bude sa počítať odo dňa vystavenia pôvodného predpisu.

(Počet prečítaní: 30797)