mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Na koľko dní môže lekár predpísať lieky?

Peter Gabrik   |   21.11.2017

V predchádzajúcom článku (Predpisovanie liekov – viete, že všeobecný lekár môže predpisovať liek od špecialistu maximálne na 6 mesiacov?) sme sa venovali tomu, na ako dlho môže špecialista „poveriť“ všeobecného lekára, aby predpisoval lieky pacientovi, ktoré mu naordinoval lekár špecialista. Táto lehota sa v zmysle plánovanej novely má predĺžiť zo 6 na 12 mesiacov a rovnako sme si vysvetlili praktický postup takéhoto predpisovania liekov a čo nastane, ak sa v procese pochybí. Uvedené je potrebné doplniť o informáciu, na koľko dní Vám môže všeobecný lekár predpísať liek, hoci aj má poverenie od špecialistu na jeho predpisovanie.

Takto to celé začína...

Ako bolo uvedené v predošlom článku, prax je taká, že ak pacient potrebuje lekára špecialitu, jeho všeobecný lekár ho k nemu odporučí (s lístočkom). Následne pacienta vyšetrí špecialista a ak je to potrebné, predpíše mu lieky, ktoré pacient potrebuje (napr. kardiológ lieky na vysoký krvný tlak). Špecialista odovzdá pacientovi hneď do ruky recept, ktorý si pacient v lekárni vyberie a lieky užíva.

Čo má robiť pacient po tom, ak mu balenie liekov dôjde?

Práve to bolo predmetom minulého článku, kde sme uviedli, že zákon pozná praktický „zlepšovák“ pre pacientov, ktorí majú bližšie k svojmu všeobecnému lekárovi, ako k špecialistovi.  Pacientovi na odporúčanie špecialitu (ktoré má všeobecný lekár v karte pacienta) môže lieky na istú dobu predpisovať jeho všeobecný lekár. Doteraz po dobu 6 mesiacov, po novom v prípade schválenia novely zákona na 12 mesiacov. Po tejto dobe je potrebné opäť navštíviť špecialistu, aby preveril účinok liekov a prezrel pacienta. Toto praktické riešenie má výhody na oboch stranách - pacient tak nemusí merať cestu často do iného mesta za špecialistom, a špecialisti sú odbremenení a môžu sa viac venovať liečeniu pacientov.

Prečo pacienti chodia k lekárom po recepty?

Napodiv, to ale neznamená, že pacient má na 6 mesiacov (po novom 12 mesiacov) pokoj a nemusí po recepty chodiť. Asi každý sa v praxi stretol s tým, že pacienti si k lekárom chodia iba po recepty na ďalšie balenie liekov, ktoré pravidelne užívajú a ktoré im došli. Prečo im lieky nepredpíše všeobecný lekár už na celých 6 mesiacov dopredu, aby mal pacient pokoj?

Je potrebné vysvetliť, že ide o dve odlišné veci.

Po prvé to, že všeobecný lekár môže na odporúčanie špecialistu predpisovať lieky po dobu  6 mesiacov (po novom na 12) znamená len to, že na akú dobu môže všeobecný lekár predpisovať recepty. Dôležité je slovo predpisovať, ktoré sa líši od slova predpísať.

Koľko kusov lieku môžu mať pacienti na recepte?

Druhá otázka, všeobecná, ktorú má za cieľ zodpovedať tento článok je: koľko liekov môže lekár pacientovi predpísať. Sumarizujúc celkovú problematiku, máme tu zrejme až tri praktické otázky, ktoré by sme mohli ďalej rozvetvovať a sú nimi:

  • Kto môže predpísať pacientovi liek?
    Odpoveď: podľa typu diagnózy – všeobecný lekár alebo špecialista 
  • Kedy a ako dlho môžu lekári predpisovať lieky?
    Odpoveď: tak dlho, ako ich pacient potrebuje, ALE všeobecný lekár na odporúčanie špecialistu na 6 mesiacov, po novom na 12 mesiacov
  • Koľko liekov môže byť pacientovi predpísaných na jeden recept?
    Odpoveď: je predmetom tohto článku nižšie...

Všetkými predchádzajúcim informáciami, že všeobecný lekár môže na odporúčanie špecialistu predpisovať lieky, je akoby povedané A, ku ktorému je potrebné dodať aj to B, teda koľko liekov môže naraz pacient dostať?

Toto rozlišuje aj zákon, keď na jednom mieste hovorí veľa o tom, ako sa lieky predpisujú, kto ich predpisuje a podobne, a potom na inom mieste hovorí akoby všeobecnú premisu, že aj keď pacient lieky potrebuje (bez ohľadu na to, kto ich predpisuje – špecialista či všeobecný lekár), nemôže dostať naraz veľmi veľa balení na dlhú dobu. Tým zákonodarca a Ministerstvo zdravotníctva SR sleduje to, aby sa lieky nezneužívali, aby sa nimi neplytvalo a pod. Jednoducho chce mať lieky pod kontrolou. Samozrejme silným faktorom je aj to, že pacient po dobratí predpísaného balenia liekov opäť príde k lekárovi, môže mu povedať čo ho trápi, ako sa cíti. Istotne je len dobé, aby lekár pacienta videl po istom čase, určite častejšie ako raz za 6 mesiacov.

Zákon o liekoch teda presne hovorí, že predpísaný počet balení lieku nesmie prekročiť počet balení potrebný na liečbu pacienta v trvaní 1 mesiaca, ak sa liek predpisuje prvý raz.“ . Zákon tiež dodáva, že ak pacient predpísaný liek pravidelne užíva pravidelne, predpísať možno počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 3 mesiacov. Ak ide o lieky s obsahom omamných a psychotropných látok, nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu v trvaní 30 dní.

Čo z toho vyplýva?

Ako je zrejmé, hoci zákonodarca predĺžil možnosť všeobecného lekára prepisovať po odporúčaní špecialistu lieky zo 6 na 12 mesiacov, nič sa nemení na množstve balení, ktoré môže všeobecný lekár predpísať. Sú to stále balenia s liekmi maximálne na 3 mesiace dopredu, ak počítame s tým, že liek mu nepredpisuje prvýkrát, keďže prvýkrát liek zvyčajne predpíše priamo špecialista pri návšteve pacienta a následne dá odporúčanie všeobecnému lekárovi. Rozdiel je v tom, že pacient  nemusí po 6 mesiacoch ísť k špecialistovi, ale urobí tak až po roku. V podstate mu všeobecný lekár môže po novom predpísať o dva recepty s liekmi na 3 mesiace naviac, oproti terajšiemu stavu.

Pamätajte aj na to, že ak sa liek predpisuje prvýkrát, môže byť pacientom poskytnuté množstvo maximálne na 1 mesiac. Samozrejme rôzne balenia krabičiek liekov majú rôzne množstvo a kusy liekov, na toto všetko musí predpisujúci lekár pri vydávaní pamätať. Ak poruší toto zákonné ustanovenie, hrozí mu sankcia vo forme pokuty od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vo výške od 300 do 35.000 Eur.

(Počet prečítaní: 12716)