mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Má zdravotnícky pracovník povinnosť akceptovať predchádzajúce prianie pacienta v súvislosti so ZS do budúcna?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   18.5.2023

Pacienti, ktorí sú v terminálnom štádiu choroby, resp. majú nevyliečiteľné ochorenia, neumožňujúce viesť im normálny život v zdraví, sa častokrát dostanú až do štádia, že už ďalej nechcú, aby im bola poskytovaná akákoľvek zdravotná starostlivosť. V mnohých zahraničných krajinách sa pre takéto prípady uplatňuje inštitút predchádzajúceho priania, ktorý umožňuje odmietnutie zdravotnej starostlivosti do budúcna pre prípad, ak pacient nebude schopný vyjadriť svoj nesúhlas v čase poskytovania zdravotnej starostlivosti. Uplatňuje sa však takýto inštitút aj u nás? Má inštitút predchádzajúceho priania miesto aj v našom právnom poriadku?

ČO JE PREDCHÁDZAJÚCE PRIANIE?
 
Predchádzajúce prianie predstavuje vyhlásenie osoby o súhlase alebo odmietnutí zdravotnej starostlivosti pre prípad, ak sa zdravotný stav tejto osoby zmení v budúcnosti až do takej miery, že nebude môcť vyjadriť svoj názor na zdravotnú starostlivosť, ktorá jej má byť poskytnutá v danom čase.
 
Inštitút predchádzajúceho priania bol zavedený medzinárodným Dohovorom o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (ďalej len ako „Dohovor o ľudských právach a biomedicíne“) zo dňa 04.04.1997 podpísaného v Oviede.
 
Podľa čl. 9 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (cit.): „U pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, treba prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr.“
 
Ide o veľmi strohú legálnu definíciu, ktorá bližšie neurčuje jednotlivé podmienky, za ktorých sa má tento inštitút uplatňovať. Neurčuje ani, čo je možné do predchádzajúceho priania z hľadiska obsahu zahrnúť - akú zdravotnú starostlivosť. Predchádzajúcim prianím je totižto možné vyjadriť nesúhlas s veľmi širokým rozsahom zdravotných výkonov poskytovaných pacientovi. Napr. môže ísť o nesúhlas s:

  • kardiopulmonálnou resuscitáciou,
  • intubáciou alebo napojením na umelú pľúcnu ventiláciu,
  • podávaním liekov na podporu srdcovej činnosti alebo antibiotickej liečby a pod. 

Preto si reálne uplatňovanie predchádzajúceho priania vyžaduje stanovenie jednotlivých pravidiel a podmienok, za ktorých je možné tento inštitút akceptovať a realizovať v praxi. Určenie jednotlivých pravidiel a podmienok je priamo na zmluvných štátoch Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Niektoré krajiny majú stanovené presné požiadavky na formu a akceptáciu predchádzajúceho priania. Má to takto aj Slovenská republika? Uplatňuje sa tento inštitút aj u nás?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, či v rámci nášho právneho poriadku je možné predchádzajúce prianie pacienta akceptovať alebo nie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac