mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Platby od pacientov je potrebné riadne účtovať a vydávať doklady o zaplatení!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   17.3.2023

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu a v niektorých prípadoch tú cenu uhrádza samotný pacient. Či už ide o úhradu za zdravotný výkon, za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou alebo aj za služby, ktoré nie sú priamo zdravotnými výkonmi, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. Dokonca musia mať poskytovatelia aj elektronickú registračnú pokladnicu. Prečo? Odpoveď vám prinesieme v najbližších riadkoch.

ZÁKLADOM VYBERANIA POPLATKOV V AMBULANCII JE CENNÍK!
 
Základnou povinnosťou poskytovateľov je mať v ambulancii zverejnený cenník všetkých zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch). Účelom cenníka je transparentne informovať pacienta o tom, za čo si v ambulancii platí, ale aj o tom, čo mu je hradené z verejného zdravotného poistenia. A práve z pohľadu úhrady za zdravotnú starostlivosť, má mať poskytovateľ, ktorý má zmluvy so zdravotnými poisťovňami, zverejnený okrem cenníka aj zoznam všetkých zdravotných výkonov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (§ 79 ods. 1 písm. zp) zákona o poskytovateľoch). Tieto dva dokumenty nie je možné stotožňovať, ale je ich možné zabezpečiť aj jedným dokumentom, ktorý bude spĺňať atribúty cenníka, ale aj zoznamu.
 
Na to, aby bol cenník uvedený do praxe ambulancie, je poskytovateľ povinný cenník aj zoznam (ak je zmluvný poskytovateľ) nie len zverejniť v ambulancii, ale aj preukázateľne zaslať na samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania ambulancie. V prípade vykonania zmien v cenníku alebo v zozname, je poskytovateľ povinný aj každú takúto zmenu oznámiť na samosprávnom kraji. Tu je dôležité podotknúť, že samosprávny kraj cenník neschvaľuje, iba ho vezme na vedomie. Kontrolný mechanizmus vo vzťahu k poplatkom v ambulancii zo strany samosprávneho kraja sa spustí až v momente, kedy na poskytovateľa bude napr. podaný podnet zo strany pacienta.
 
Okrem zverejnenia cenníka v priestoroch ambulancie a oznámenia na samosprávny kraj, nie je potrebné zabúdať ani na online priestor. Zákon o poskytovateľoch upravuje v súvislosti s informáciami o poplatkoch v ambulancii povinnosť poskytovateľa zverejniť na svojej webovej stránke informácie aj o cenách zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. zj) zákona o poskytovateľoch). 

Prečítajte si tiež článok
Zdravotná starostlivosť má tiež svoju cenu. Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované môžu byť hradené zo zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže...
11.8.2021

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o povinnosti mať elektronickú registračnú pokladnicu a tiež o povinnosti vydať pacientovi doklad o úhrade.

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 635)