mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Príspevky na zriadenie ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.5.2023

V súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov. Za účelom zabezpečenia primárnej starostlivosti schválil parlament veľkú reformu zdravotníctva, ktorá dosiahla pravidelné monitorovanie stavu počtu všeobecných lekárov v jednotlivých okresoch za účelom eliminácie nedostatku lekárov v okresoch. V minulom roku došlo zároveň k spusteniu projektu na zabezpečenie finančnej pomoci pre lekárov, a to v podobe poskytnutia nenávratného finančného príspevku na zriadenie nových ambulancií. Prinášame vám prehľad podmienok za akých je možné príspevok získať a ako postupovať po získaní príspevku.

KAŽDOROČNÝ MONITORING SIETE POSKYTOVATEĽOV VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležité, aby v jednotlivých okresoch bol zabezpečený dostatočný počet lekárov za účelom dosiahnutia efektívne dostupnej, plynulej, sústavnej a odbornej zdravotnej starostlivosti.  Z monitoringu stavu verejnej minimálnej siete vyplynulo, že v súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov. Taktiež prevažuje počet lekárov vo vyššom veku. Z dôvodu motivácie lekárov zriaďovať nové ambulancie všeobecného lekárstva a pediatrie bol zavedený mechanizmus pre poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov. Cieľom tohto projektu je najmä zabezpečiť vznik ambulancií v okresoch s nedostatkom všeobecných lekárov a pediatrov.
 
Výška príspevku je na úrovni obce 60 tisíc eur a na úrovni okresu 50 tisíc eur, pričom príspevok je vyplácaný v štyroch častiach v priebehu dvanástich mesiacov.

Prečítajte si tiež článok
V súčasnosti je veľký nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a tiež pediatrov. Za účelom zabezpečenia primárnej starostlivosti schválil parlament ešte koncom minulého roka veľkú...
8.7.2022

 

Prečítajte si tiež článok
S ohľadom na vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR zoznam okresov a obcí, v...
16.8.2022


AKO ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK?

Podmienky a mechanizmus pre podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie upravuje § 6e zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.). V rámci podmienok a postupu podávania žiadosti je stanovené kto môže žiadať o príspevok, čo má obsahovať žiadosť, aké prílohy sa k žiadosti pripájajú a pod. Podrobnejšie informácie nájdete aj na webovom sídle https://novaambulancia.sk/, ktoré bolo zriadené pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR práve za účelom vytvorenia prehľadu ako je možné o príspevok požiadať, aké podmienky musí žiadateľ spĺňať a tiež ako je potrebné postupovať po schválení príspevku. Na danom webovom sídle si viete pozrieť aj to, v ktorých okresoch sa aktuálne príspevky na zriadenie nových ambulancií poskytujú a v akom počte. Príspevok dokonca môže získať nie len lekár, ktorý predtým nemal zriadenú žiadnu ambulanciu, ale aj existujúci poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

 
ČO ROBIŤ PO ZÍSKANÍ PRÍSPEVKU?
 
V prípade, ak žiadateľ splní podmienky na poskytnutie príspevku, príde mu oznámenie z Ministerstva zdravotníctva SR a aj s návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. Po podpise zmluvy môžu následne lekári začať s procesom otvorenia vlastnej ambulancie. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo pre začínajúcich lekárov aj osobitnú príručku, ktorá poskytne prehľad jednotlivých krokov vedúcich k založeniu ambulancie (dostupné na: https://novaambulancia.sk/po-ziskani-prispevku/) 
 
ODBREMENÍME VÁS PRI PROCESE ZAKLADANIA AMBULANCIE
 
Pri procese založenia ambulancie vám radi pomôžeme aj v našej advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, ktorá má s procesom zakladania ambulancií dlhoročné skúsenosti. Pripravíme potrebné dokumenty, zabezpečíme zápis do obchodného registra a živnostenského registra a komunikáciu s príslušnými orgánmi vedúcu k úspešnému začiatku fungovania vašej ambulancie. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na podpora@medipravnik.sk alebo na tel. č.: +421 948 075 965.  
 
RADŠEJ POČÚVATE AKO ČÍTATE? POZRITE SI NÁŠ WEBINÁR ALEBO SI VYPOČUJTE PODCAST!
 
https://www.youtube.com/watch?v=uUqjlaSsZAA 
 

 
 

(Počet prečítaní: 405)