Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Lekárenská pohotovostná služba od 1. januára 2020 opäť v starých koľajach

Mgr. Ján Pavlík   |   26.12.2019

Začiatok kalendárneho roka spravidla znamená začiatok účinnosti množstva novoprijatých právnych noriem. To je  aj prípad právnych noriem, ktoré upravujú oblasť lekárenskej pohotovostnej služby. Začiatok roka 2020 tak bude pre poskytovanie lekárenskej zdravotnej starostlivosti znamenať určité zmeny. Paradoxom je, že režim lekárenskej pohotovostnej služby, ktorý bude platným od 1. januára 2020 je dobre známym, keďže dochádza k tomu, že do účinnosti vstupujú právne normy, ktoré boli účinné v minulosti, konkrétne do 15. júna 2018.

Úpravu lekárenskej pohotovostnej služby nachádzame predovšetkým v zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ako aj vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva o správnej lekárenskej praxi. V druhom menovanom predpise vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva definícia lekárenskej pohotovostnej služby ostáva bez zmeny a teda lekárenskou pohotovostnou službou sa rozumie poskytovanie lekárenskej starostlivosti v čase mimo schváleného prevádzkového času lekárne. Zmena právnej úpravy týkajúcej sa lekárenskej pohotovostnej služby teda nastáva v prípade prvého právneho predpise teda zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Návrat k predchádzajúcej právnej úprave

V prípade zákona o liekoch dochádza k zaujímavej situácii a to, že od začiatku roka 2020 vstúpia do účinnosti právne predpisy týkajúce sa lekárenskej pohotovostnej služby, ktoré boli účinnými do dátumu 15. júna 2018. Túto zmenu navrhlo Ministerstvo zdravotníctva z dôvodu, že práva úprava účinná od 15. júna 2018 spôsobovala v praxi aplikačné problémy. Ministerstvo v tejto situácii argumentuje taktiež tým, že predchádzajúca práva úprava bola predmetom kritiky zo strany pacientov a taktiež zo strany poskytovateľov lekárenskej starostlivosti bolo kritizované, že neboli kryté ekonomicky oprávnené náklady lekárne.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, na základe čoho sa bude riadiť organizácia lekárenskej pohotovostnej služby od 1. januára 2020 a aký nový správny delikt sa zavádza pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súvislosti s lekárenskou pohotovostnou službou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 392)