mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Schválená novela zákona o liekoch

Mgr. Miriam Tipánová   |   25.10.2019

Chceli by sme vás upozorniť, že Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 362/2004  o liekoch.

Novela sa dotkla napríklad:

a)  internetového výdaja,

b)  čo sa nepovažuje za lekárenskú starostlivosť,

c)  vykonávania lekárenskej pohotovostnej služby,

d)  zákazu uzatvárania zmlúv o uložení veci, predmetom ktorej je uloženie lieku,

e)  etickej komisie,

f)   klinického skúšania,

g)     nových správnych deliktov

h)    a mnoho iných.

O novele zákona o liekoch sa budeme venovať v nasledujúcich článkoch, kde vám priblížime zmeny, ktoré vyplývajú z novely.

Informácia o online dostupnosti:

Dôvodocú správu a schválené znenie zákona o liekoch nájdete na linku: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7446

Taktiež bola prijatá novela:

a) zákona č 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch,

b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. 

Aj tieto novely vám v nasledujúcich dňoch priblížime.

(Počet prečítaní: 1771)