mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku ELOTRACE z trhu – povinnosti pre lekárne a zdravotnícke zariadenia

Mgr. Miriam Tipánová   |   5.8.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku ELOTRACE, con inf 10x100 ml (fľ.inf.skl.), č. šarží 16LA6467, 16LF7906, kód ŠÚKL 33729 a zároveň ELOTRACE, con inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.), č. šarží 16LA6467, 16LF7906, 16MC0321, kód ŠÚKL 65317 z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Dôvodom stiahnutia predmetných šarží z trhu je nesprávne označenie exspirácie.

Povinnosť lekárne

Podľa metodického pokynu lekárne boli povinné vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti od ktorej lieky nakúpili do 29. júla 2019.

Povinnosť pre zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenia boli povinné vrátiť balenia lieku distribučnej spoločnosti alebo lekárni, od ktorej liek prevzali najneskôr do 23. júla 2019.

Informácia o online dostupnosti

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, lekárne a zdravotnícke zariadenia.

(Počet prečítaní: 1245)