mediPRÁVNIK chráni už 914 ambulancií a lekární.

Výnimka zo zákazu predaja ochranných pomôcok

Mgr. Miriam Tipánová   |   13.7.2020

Od 7. júla 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá ustanovila zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov.

Podľa vyhlášky počas krízovej situácie ambulancie a lekárne môžu predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo FFP3, osobám s imunodeficientným stavom alebo osobám podstupujúcim imunosupresívnu liečbu.

Zdravotné dôvody osoba preukáže potvrdením o zdravotnom dôvode pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vydáva všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

Informácia o online dostupnosti

Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/188/20200707.

(Počet prečítaní: 404)