mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Kyberšikana - elektronické obťažovanie, ktorého obeťou sa môže stať ktokoľvek

Mgr. Lenka Kavarniková   |   18.8.2021

Elektronické komunikačné prostriedky sú bežnou súčasťou nášho života. V dôsledku pandémie sa ešte viac začal náš život prenášať do digitálneho priestoru. Ten však so sebou prináša mnoho nástrah a hrozieb. Človek sa môže stať obeťou prenasledovania, obťažovania až šikany - tzv. kyberšikany. Obeťou kyberšikany sa môže stať ktokoľvek, a to aj lekári. Ako sa však lekári majú možnosť brániť, ak ich niekto obťažuje? Priblížime si legislatívnu zmenu, ktorá od júla priniesla do trestného zákona nový trestný čin zameraný práve na boj proti kyberšikane.

ČO TO VLASTNE KYBERŠIKANA JE?

Šikanovanie predstavuje istú formu agresie. Cieľom osoby, ktorá šikanuje, je získať prevahu nad inou osobou, a to rôznymi formami ubližovania, vyhrážania, výsmechu, ba až zastrašovania. Šikanovanie sa vyskytuje v rôznych sférach života, či je to v škole, v práci, ale aj v súkromnom živote jednotlivca. Nejde teda len o problém žiakov, mladistvých, či celkovo neplnoletých, ale aj dospelých.

V súčasnosti sa šikana rozširuje práve aj v digitálnom priestore - na internete. Pre agresora, ktorý šikanuje je využitie digitálneho priestoru jednoduchšie, pretože sa svojej obeti nemusí pozerať do očí, nevidí, ako jej to ubližuje. Pre obeť je táto forma šikany však horšia vzhľadom na to, že pred ňou nemôže nikam uniknúť.

Kyberšikana môže mať viacero podôb, ktoré popisuje aj metodická príručka o kyberšikanovaní:

1. urážky a nadávky

2. obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážky alebo vydieranie

3. zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí

4. šírenie osobných alebo nepravdivých informácií o obeti

5. vylúčenie zo skupiny

6. krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín

7. kybernetické prenasledovanie

(metodická príručka o kyberšikanovaní je dostupná aj na tomto odkaze: https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/component/jdownloads/finish/1-knihy-a-prirucky/101-prirucka-kybersikanovanie-sk?Itemid=0)

POSTIHOVANIE ELEKTRONICKÉHO OBŤAŽOVANIA SA STALO SKUTOČNOSŤOU

Parlament schválil návrh poslancov, ktorý zavádza do trestného zákona nový trestný čin - NEBEZPEČNÉ ELEKTRONICKÉ OBŤAŽOVANIE. Novela Trestného zákona vstúpila do účinnosti 1. júla 2021. Do prijatia tejto právnej úpravy nebol v rámci našej právnej úpravy výslovne zavedený trestný čin, ktorý by postihoval šikanovanie iných osôb prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Podľa ust. § 360b ods. 1 Trestného zákona:

„Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo

b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Primárnym poslaním zavedenia tohto trestného činu do Trestného zákona bola ochrana mladistvých pred obťažovaním, prenasledovaním a šikanou na internete. Skutková podstata tohto trestného činu však nechráni len mladistvých, ale aj dospelých.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, že kyberšikana sa môže týkať aj samotných lekárov a čo majú lekári robiť keď sa stanú jej obeťou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1217)