mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód zdravotníckeho pracovníka

JUDr. Ján Pavlík   |   29.7.2021

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód zdravotníckeho pracovníka sú prvky prostredníctvom ktorých je okrem iného zabezpečené prepojenie informačných systémov spolupracujúcich inštitúcii v rámci zdravotníctva. Je potrebné rozlišovať medzi kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kódom zdravotníckeho pracovníka a indentifikátorom zdravotníckeho zariadenia. V nasledujúcich riadkoch si preto priblížime, čo tieto kódy znamenajú, kto musí mať tieto kódy pridelené a akým spôsobom je možné podať žiadosť o ich pridelenie.

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód zdravotníckeho pracovníka sú základnými prvkami, pomocou ktorých sa zabezpečuje prepojenie informačných systémov spolupracujúcich inštitúcií a to najmä zdravotných poisťovní s informačným systémom úradu Ministerstva zdravotníctva, Národného centra zdravotníckych informácií, samosprávnych krajov a poskytovateľov. Toto všetko sa deje za tým účelom, aby bolo zabezpečené rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

KÓD POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Pod kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa rozumie aj kód zariadenia sociálnych služieb a kód zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tento kód jednoznačne identifikuje príslušnú fyzickú alebo právnickú osobu, jej kategóriu, odbornú činnosť a druh odbornej činnosti.

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou o pridelenie kódu poskytovateľa.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE KÓDU POSKYTOVATEĽA

O pridelenie kódu poskytovateľa je potrebné požiadať príslušnú pobočku Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  na predpísanom tlačive Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa alebo Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je možné podať nasledujúcimi spôsobmi:

  • písomne,
  • elektronicky,
  • osobne.

Elektronicky je možné podať žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom formulára na ústrednom portály verejnej správy www.slovensko.sk. Taktiež žiadosti sú dostupné na webovom sídle Úradu pre dohľad  v časti Formuláre, tlačivá (odkaz na žiadosť: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/01/F_276_Ziadost_o_pridelenie_kodu_PZS_v3.6_20210114.pdf)

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete podrobnosti o kódoch zdravotníckych pracovníkov a aké prílohy budete musieť doložiť pri žiadosti o jeho pridelenie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2217)