mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Poplatky v ambulancii - máte v ambulancii umiestnený cenník a zoznam zdravotných výkonov?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   11.8.2021

Zdravotná starostlivosť má tiež svoju cenu. Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované môžu byť hradené zo zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo zdravotného poistenia nie sú vôbec hradené. Práve s ohľadom na to, aby pacient vedel za čo v ambulancii musí a za čo nemusí platiť, je základnou povinnosťou ambulancie mať v priestoroch ambulancie umiestnený cenník. Cenník musí zohľadňovať všetky výkony realizované v ambulancii, a to aj hradené aj tie nehradené zo zdravotného poistenia. V najbližších riadkoch si priblížime, čo má cenník obsahovať, ako aj to za čo ambulancia poplatky môže a nemôže od pacienta požadovať.

CENNÍK V AMBULANCII

Základnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je v zmysle zákona o poskytovateľoch ZS umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ (§79 zákona o poskytovateľoch ZS).  Požiadavka na zverejnenie cenníka na prístupnom a viditeľnom mieste je  splnená, ak je cenník vyvesený vo vstupných priestoroch ambulancie, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a tiež ak je uverejnený na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.

Poskytovateľ je povinný cenník dodržiavať a zaslať ho samosprávnemu kraju, a to aj vrátane každej jeho zmeny. Samosprávny kraj však cenník neschvaľuje, ako napríklad ordinačné hodiny poskytovateľa, ale cenník len berie na vedomie práve na základe oznámenia poskytovateľa.

POZOR! CENNÍK A ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV NIE JE TO ISTÉ

Je dôležité podotknúť, že cenník a zoznam zdravotných výkonov nie je to isté. Ide o dve rozdielne veci, s ktorými právne predpisy spájajú rôzne povinnosti pre poskytovateľa ZS. Vo vzťahu k cenníku, ako sme už uvideli, platí, že musí ho mať zverejnený každý poskytovateľ, musí ho dodržiavať a zaslať ho samosprávnemu kraju.

Poskytovateľ ZS, ktorý je zároveň zmluvným poskytovateľom (má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou), je povinný mať okrem cenníka zverejnený aj zoznam zdravotných výkonov, ktoré sú hradené čiastočne alebo úplne zo zdravotného poistenia. Tento zoznam musí tiež zaslať tak ako cenník samosprávnemu kraju.

Povinnosť mať cenník a tiež zoznam zdravotných výkonov je možné splniť aj jedným spoločným zoznamom, v ktorom budú uvedené informácie, ktoré majú byť v cenníku, ale aj informácie, ktoré majú byť v zozname zdravotných výkonov hradených zo zdravotného poistenia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, za ktoré zdravotné výkony môže a za ktoré nemôže požadovať ambulancia poplatok od pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2811)