mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Pochybenie zdravotníckeho pracovníka - aký to môže mať na neho vplyv?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.8.2021

Pochybenia budú vzhľadom na ľudskú omylnosť vždy súčasťou našich životov. Tak isto aj pochybenia v zdravotníctve. Má však pochybenie zdravotníckeho pracovníka spôsobiť ihneď ukončenie jeho kariéry? Aj zdravotnícky pracovník je predsa len človek a jeho pochybenie môže spôsobiť traumu nie len pacientovi, ale práve aj jemu samotnému. V najbližších riadkoch si priblížime ako postupovať pri vzniku nežiadúcich situácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a priblížime si aj o medzinárodnú iniciatívu "second victims".

ĽUDIA NIE SÚ NEOMYLNÍ, A TO ANI ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

Cieľom činnosti každého zdravotníckeho pracovníka je poskytnúť pacientovi adekvátnu zdravotnú starostlivosť, ktorá mu pomôže vyriešiť jeho zdravotné problémy. Na Slovensku je však nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Sú častokrát pracovne vyťažení a preťažení, čo v konečnom dôsledku zvyšuje riziko vzniku pochybení z ich strany. Veď aj oni sú predsa len ľudia.

Musí každé pochybenie pre zdravotníckeho pracovníka znamenať ihneď ukončenie jeho pôsobenia v zdravotníckom zariadení? Príčin, ktoré spôsobia pochybenie, môže byť mnoho, preto je potrebné každú nepriaznivú situáciu posudzovať individuálne. Je nevyhnutné prihliadať na jednotlivé okolnosti, za ktorých došlo k vzniku pochybenia, ako aj na zavinenie samotného zdravotníckeho pracovníka (či chcel pacientovi uškodiť úmyselne alebo nie).

POSTOJ POSKYTOVATEĽA JE PRI VZNIKU POCHYBENIA KĽÚČOVÝ

Pre prípad možného vzniku takejto situácie by mal mať každý poskytovateľ vypracovaný postup jednotlivých krokov pre jej riešenie. Zo strany poskytovateľa by nemalo dochádzať k tomu, že sa bude snažiť pochybenie svojho zdravotníckeho pracovníka zakryť. Práve naopak. Mal by viesť otvorenú komunikáciu s poškodeným pacientom, resp. jeho rodinou, ale aj so zdravotníckym pracovníkom, ktorý pochybil. Vo vzťahu k pacientom je samozrejme potrebné spravodlivo sa s ním vyrovnať. Či už formou ospravedlnenia alebo dokonca poskytnutím finančného odškodnenia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o iniciatíve „second victims“.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1002)