mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Plánujete si založiť vlastnú ambulanciu? Alebo plánujete ambulanciu odkúpiť? Na toto si dajte pozor!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   4.8.2021

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba - podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Prípadne sa môže lekár rozhodnúť odkúpiť už zabehnutú ambulanciu. Na čo si však pri kúpe ambulancie musí dávať pozor? V najbližších riadkoch Vám poskytneme všetky podstatné informácie pre založenie a kúpu ambulancie.

AKÚ FORMU PREVÁDZKOVANIA AMBULANCIE ZVOLIŤ?

Rozmýšľate o založení vlastnej ambulancie? V prvom rade je potrebné rozhodnúť sa akou formou chcete ambulanciu prevádzkovať. Budete vystupovať ako fyzická osoba - podnikateľ alebo si radšej založíte s.r.o.? Zvážte si všetky pre a proti jednotlivých foriem prevádzkovania, aby ste sa rozhodli správne. Ambulancia ako s.r.o. Vám umožňuje jednoznačne oddeliť Váš súkromný majetok od majetku spoločnosti, čo je do budúcna určite pre Vás prínosnejšie aj z hľadiska možného vzniku nežiaducich udalostí.

POZOR! OVERTE SI NAJPRV SPOLUPRÁCU SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Pred založením vlastnej ambulancie si zistite, či budete mať reálnu šancu na uzatvorenie zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, aby sa v konečnom dôsledku nestalo, že Vaši pacienti budú musieť uhrádzať zdravotnú starostlivosť, ktorú im poskytnete, na priamu platbu. V prípade, ak ide o lekára, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva, s ním je povinná uzatvoriť zmluvu každá poisťovňa, ktorej aspoň jeden poistenec má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s daným lekárom.  Vo vzťahu k špecialistom to však neplatí. Pri nich nie je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť s nimi zmluvu pokiaľ usúdi, že lekárov v danej špecializácii je na určitom území dostatok.

ZALOŽENIE VLASTNEJ AMBULANCIE. ČO JE K TOMU POTREBNÉ?

V prípade, ak sa lekár rozhodne prevádzkovať vlastnú ambulanciu ako fyzická osoba, musí si vybaviť v prvom rade licenciu na výkon zdravotníckeho povolania (L1B), ktorú mu vydá lekárska komora na základe jeho žiadosti. Ak chce lekár prevádzkovať ambulanciu ako s.r.o, v tomto prípade si musí požiadať o vydanie licencie na výkon funkcie odborného zástupcu (L1C).

Ako si však licenciu vybaviť? K tomuto si prečítajte náš článok, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie k podmienkam a postupu pre vydanie potrebnej licencie:

Prečítajte si tiež článok
Zdravotnícke povolanie lekár je možné vykonávať aj na základe vydanej licencie. Rozlišujeme však viacero druhov licencií v závislosti od toho či lekár bude pracovať pre iného...
22.7.2021

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI NA PREVÁDZKOVANIE AMBULANCIE

Pre založenie spoločnosti je potrebné pripraviť si všetky nevyhnutné dokumenty k založeniu spoločnosti, ako napr. spoločenská zmluva (alebo zakladateľská listina, ak bude lekár iba sám spoločníkom v spoločnosti), podpisový vzor konateľa a ďalšie. Po príprave všetkých podkladov je potrebné najprv ohlásiť živnosť na živnostenský úrad, ktorý vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení a následne na to podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Určite je dobré zveriť založenie spoločnosti advokátskej kancelárii, ktorá sa zakladaniu spoločností venuje. Jednak Vás odbremení od prípravy nevyhnutných dokumentov a zároveň Vám môže pomôcť aj s podaním návrhov na zápis do živnostenského a obchodného registra.

POZOR! Pre výkon zdravotníckeho povolania nepostačuje len založenie s.r.o. Pre riadne prevádzkovanie ambulancie je potrebné vykonať aj ďalšie kroky.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako ďalej postupovať pre úspešné založenie ambulancie a tiež na čo si dávať pozor pri kúpe už zabehnutej ambulancie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1510)