mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Komu je možné sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta k nahliadnutiu?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   25.11.2022

Zdravotná dokumentácia pacienta sa vedie primárne v elektronickej podobe. V zákonom stanovených prípadoch sa však vedie aj v papierovej podobe. Údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže poskytovať komukoľvek. Zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) jasne vymedzuje, kto patrí medzi osoby komu je možné údaje z dokumentácie pacienta sprístupniť. Rozlišujú sa dve formy sprístupňovania údajov z dokumentácie pacienta, a to výpis a nahliadanie. V najbližších riadkoch si priblížime podmienky za akých možno nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
 
Zdravotná dokumentácia je zákonom o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Údaje, ktoré tvoria zdravotnú dokumentáciu pacienta tvoria súbor veľmi citlivých informácií o pacientovi, pričom zdravotnícky pracovník má zároveň vo vzťahu k týmto informáciám o pacientovi povinnosť mlčanlivosti. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti však povinnosť mlčanlivosti láme a umožňuje za zákonom určených podmienok citlivé informácie o pacientovi týkajúce sa jeho zdravia poskytovať aj iným osobám, ako je samotný pacient.
 
Pri sprístupňovaní údajov je potrebné rozlišovať, či ide o údaje z elektronickej zdravotnej knižky alebo z papierovej zdravotnej dokumentácie.
 
SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV Z ELEKTRONICKEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
 
V prípade režimu sprístupňovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky môže samotný pacient udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora. Prístup môže udeliť nasledujúcim osobám (§ 5 ods. 11 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme):

  • zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje. Dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete kto je oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Pozrieme sa aj na to, kedy je možné nahliadanie odmietnuť.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1060)