mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Boli ste zamestnávateľom vyzvaný na náhradu nákladov vynaložených na zvyšovanie kvalifikácie?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.11.2022

V médiách zarezonovala v poslednej dobe téma hromadných výpovedí zdravotníckych pracovníkov. Pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia alebo v inom procese zvyšovania kvalifikácie, však nezotrvanie v pracovnom pomere môže znamenať povinnosť nahradiť zamestnávateľovi náklady, ktoré vynaložil na ich zvyšovanie kvalifikácie. Cieľom najbližších riadkov je priniesť vám pohľad na to, aký dôležitý je obsah dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorej cieľom je zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca.

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA POČAS TRVANIA PRACOVNÉHO POMERU
 
Zákonník práce určuje, že zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov (§ 153 Zákonníka práce). Za účelom zvyšovania kvalifikácie je v zmysle Zákonníka práce umožnené zamestnávateľovi a zamestnancovi uzatvoriť vzájomnú dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaviaže poskytovať zamestnancovi potrebné voľno a uhradiť náklady spojené so štúdium svojho zamestnanca (§ 155 ods. 1 Zákonníka práce). Vzájomne sa však vytvorí záväzok aj pre zamestnanca, ktorý bude mať povinnosť po dobu dohodnutú v dohode o zvyšovaní kvalifikácie zotrvať po ukončení štúdia, ktorým si zvýši kvalifikáciu, v pracovnom pomere u daného zamestnávateľa.
 
Takáto dohoda, ktorou sa vytvoria pre zamestnanca podmienky na zvyšovanie jeho kvalifikácie, má svoje opodstatnenie aj v rámci zdravotníckeho povolania. Využíva sa častokrát napr. pre absolvovanie špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov (tzv. rezidentúry) počas trvania pracovného pomeru.

Prečítajte si tiež článok
Zdravotníckeho pracovníka pripravuje na výkon povolania ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačného štúdia, ktoré je možné absolvovať aj prostredníctvom tzv. rezidentského štúdia,...
3.8.2022

Prečítajte si tiež článok
Počas rezidentského štúdia platí pre rezidenta viacero povinností, ktoré musí dodržiavať. Dokonca sú povinnosti pre rezidenta viazané aj na skončenie rezidentského štúdia. Pozor si...
5.8.2022

S ohľadom na existenciu záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere po dohodnutú dobu je potrebné poukázať aj na to, čo sa stane v prípade, ak zamestnanec tento záväzok nesplní.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, kedy vzniká pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zvyšuje kvalifikáciu, povinnosť nahradiť vynaložené náklady zamestnávateľovi.

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 944)