mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.10.2022

Základnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom, aby bol dosiahnutý stav lege artis. V prípade postupu non lege artis, môže byť voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uplatnená zodpovednosť. Je však možné pod zodpovednosť za stav non lege artis subsumovať zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení? Zodpovedá vôbec poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

ZÁKLADNOU POŽIADAVKOU NA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI JE POSTUP LEGE ARTIS
 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť vždy v súlade so zákonom, aby bol dosiahnutý stav lege artis. Táto základná právna povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v zákone o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.), ktorý postup lege artis definuje v § 4 ods. 3 (cit.). V súlade so stavom lege artis je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, pričom správnosť je viazaná na nasledovné atribúty:

  • vykonajú sa všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby
  • zabezpečí sa včasná a účinná liečba s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby
  • zohľadnia sa súčasné poznatky lekárskej vedy a
  • bude v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi
  • zohľadní sa individuálny stav pacienta

Podstatným znakom postupu lege artis je súlad s poznatkami medicíny a biomedicínskych vied. Vo všeobecnosti možno za stav lekárskej vedy považovať poznatky, ktoré sa vyučujú na lekárskych fakultách, resp. sú súhlasne prijímané na odborných medicínskych fórach a súčasne predstavujú najvyššie dosiahnuté poznanie v danej medicínskej oblasti. Povinnosť postupovať lege artis sa vzťahuje na celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či je možné voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uplatňovať zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 679)