mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Aké povinnosti ambulancie kontroluje príslušný samosprávny kraj?

JUDr. Miriam Mikulová   |   28.9.2022

Ako iste viete, na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva najmä príslušný samosprávny kraj. Samosprávne kraje sú zároveň aj orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým vydali povolenie. V článku sa dozviete, aké základné činnosti realizuje samosprávny kraj voči ambulanciám a aké povinnosti kontroluje. Taktiež si povieme, aj akú pokutu je možné uložiť ambulancii za nesplnenie konkrétnej povinnosti a budeme sa vás snažiť aj upozorniť na dôležité informácie.

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI SAMOSPRÁVNEHO KRAJA VOČI AMBULANCII
 
Príslušný samosprávny kraj vykonáva voči ambulanciám nasledovné základné činnosti:

 • vydáva a ruší povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia,
 • rozhoduje o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmene odborného zástupcu a vykonáva iné neformálne zmeny,
 • rozhoduje o dočasnom pozastavení povolenia,
 • rieši zabezpečovanie zastupovania,
 • rozhoduje o určení poskytovateľa pacientovi, v prípade odmietnutia návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľom,
 • vykonáva dozor a kontrolu u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti,
 • nahliada do zdravotnej dokumentácie,
 • zbavuje mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov,
 • ukladá pokuty v správnom konaní,
 • schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 • určuje rozsah zdravotných obvodov,
 • určuje rozpis ambulantných pohotovostných služieb 
 • eviduje cenníky a zoznamy zdravotných výkonov,
 • eviduje a zverejňuje neprítomnosti na ambulanciách,
 • preberá zdravotnú dokumentáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do úschovy pri ukončení činnosti atď.

Z vyššie uvedených činností nepriamo vyplývajú aj mnohé povinnosti pre ambulancie. Ich nedodržanie môže mať za následok udelenie pokuty zo strany samosprávneho kraja.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy môže byť neohlásená kontrola zo strany samosprávneho kraja a základné povinnosti, ktoré samosprávny kraj kontroluje voči ambulanciám. Taktiež si povieme, aj akú pokutu je možné uložiť ambulancii za nesplnenie konkrétnej povinnosti a budeme sa vás snažiť upozorniť na dôležité informácie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 997)