mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Inštitút predchádzajúceho priania v kontexte nášho právneho poriadku

Mgr. Lenka Kavarniková   |   4.11.2021

Pacienti, ktorí sú v terminálnom štádiu choroby, resp. majú nevyliečiteľné ochorenia, ktoré im neumožňujú viesť normálny život v zdraví, sa častokrát dostanú až do štádia, že už ďalej nechcú, aby im bola poskytovaná akákoľvek zdravotná starostlivosť. V mnohých zahraničných krajinách sa pre takéto prípady uplatňuje inštitút predchádzajúceho priania, ktorý umožňuje odmietnutie zdravotnej starostlivosti do budúcna pre prípad, ak pacient nebude schopný vyjadriť svoj nesúhlas v čase poskytovania zdravotnej starostlivosti. Uplatňuje sa však takýto inštitút aj u nás? V najbližších riadkoch Vám prinesieme komplexný pohľad právnej úpravy inštitútu predchádzajúceho priania v kontexte nášho právneho poriadku.

ČO JE PREDCHÁDZAJÚCE PRIANIE?
 
Predchádzajúce prianie predstavuje vyhlásenie osoby o súhlase alebo odmietnutí zdravotnej starostlivosti pre prípad, ak sa zdravotný stav tejto osoby zmení v budúcnosti až do takej miery, že nebude môcť vyjadriť svoj názor na zdravotnú starostlivosť, ktorá jej má byť poskytnutá v danom čase.
 
Takýto inštitút predchádzajúceho priania bol zavedený medzinárodným Dohovorom o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (ďalej len ako „Dohovor o ľudských právach a biomedicíne“) zo dňa 04.04.1997 podpísaného v Oviede.
 
Podľa čl. 9 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (cit.): „U pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, treba prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr.“
 
Ide o veľmi strohú legálnu definíciu, ktorá bližšie neurčuje jednotlivé podmienky, za ktorých sa má tento inštitút uplatňovať. Neurčuje ani čo je možné do predchádzajúceho priania z hľadiska obsahu zahrnúť - akú zdravotnú starostlivosť. Predchádzajúcim prianím je totižto možné vyjadriť napr. nesúhlas s resuscitáciou, napojením na umelú pľúcnu ventiláciu atď. Preto pre reálne uplatňovanie predchádzajúceho priania sa vyžaduje stanovenie jednotlivých pravidiel a podmienok, za ktorých je možné tento inštitút akceptovať a realizovať v praxi. Určenie jednotlivých pravidiel a podmienok je priamo na zmluvných štátoch Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o právnej úprave predchádzajúceho priania v našom právnom poriadku.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 962)