mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Všeobecné obchodné podmienky pre ambulancie - 2. časť

Mgr. Lenka Kavarniková   |   27.10.2021

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k vzniku právneho vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, a to na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Základom je mať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti upravené vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a pacienta. Vzájomné práva a povinnosti je možné v rámci záväzkových vzťahov upraviť aj všeobecne pre všetkých rovnako, a to formou všeobecných obchodných podmienok. V rámci pokračovania riešenia problematiky vám prinesieme ďalšie informácie k tvorbe všeobecných obchodných podmienok pre ambulancie.

V prvom článku tejto série sme vám priniesli informácie o daných oblastiach všeobecných obchodných podmienok ambulancií (VOP):
1. identifikačné údaje poskytovateľa
2. základné pojmy používané vo VOP
3. vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pacienta
4. podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti nespôsobilému pacientovi
5. podmienky objednávania pacientov a ordinačné hodiny
 
V rámci tohto článku si priblížime ešte nasledovné oblasti VOP:
6. odplata za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
7. ochrana osobných údajov
8. mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka
9. riešenie prípadných sporov
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o ďalších oblastiach, na ktoré by poskytovateľ pri tvorbe VOP nemal zabudnúť.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1104)