mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Rodičovské práva po rozvode manželstva v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   28.10.2021

V živote manželov môžu nastať rôzne situácie, ktoré ich zavedú až k ukončeniu spoločného spolužitia a k rozvodu manželstva. Čo však v prípade, ak majú maloleté deti? Majú aj po rozvode obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti voči svojmu dieťaťu ako pred rozvodom manželstva? V najbližších riadkoch si priblížime problematiku výkonu rodičovských práv a povinností voči deťom v prípade rozvodu manželstva a tiež v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu rozvedených rodičov.

RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI
 
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti. Sú postavené na rovnoprávnom postavení otca a matky pri ich výkone, a to bez ohľadu na to, či ide o dieťa manželské alebo nemanželské. Základným princípom a cieľom ich výkonu má byť vždy ochrana záujmov dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom, a to od momentu narodenia dieťaťa až do dovŕšenia jeho dospelosti.
 
Rodičovské práva a povinnosti v sebe zhŕňajú:
1. sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj dieťaťa,
2. zastupovanie dieťaťa (pri úkonoch, na ktoré nemá maloleté dieťa ešte spôsobilosť- zákonné zastupovanie) a
3. správu majetku dieťaťa.
 
Jednotlivé práva a povinnosti vykonávajú obaja rodičia, okrem prípadov, kedy stanovuje zákon o rodine, a to:
1. ak druhý rodič nežije,
2. ak je druhý rodič neznámy,
3. ak druhý rodič nemá spôsobilosť na právne úkony alebo
4. ak bol druhému rodičovi výkon rodičovských práv a povinností obmedzený, pozastavený alebo bol rodičovských práv a povinností úplne pozbavený.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o vplyve rozvodu na výkon rodičovských práv a povinností, a to aj vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti dieťaťu rozvedených rodičov.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1182)