mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Bude nezabezpečenie dostatku zdravotníckych pracovníkov v nemocnici trestné?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   31.3.2023

Do pripomienkového konania sa dostal návrh novely Trestného zákona (z. č. 300/2005 Z.z.), ktorý zavádza nový trestný čin – ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pomerne vysoké trestné sadzby za tento trestný čin a jeho kvalifikované podoby, ktoré v konečnom dôsledku môžu vyvolať aj efekt chýbajúceho vedenia nemocníc. V najbližších riadkoch sa pozrieme na to, ako by mal trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti vyzerať, koho by malo byť možné zaň trestne stíhať a aké tresty hrozia v prípade jeho spáchania.

NEŠŤASTNÁ REAKCIA NA NEDOSTATOK ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU V NEMOCNICIACH
 
Tvorcovia návrhu novely Trestného zákona si dali za cieľ zabezpečiť ochranu pacientov ako najohrozenejšej skupiny osôb. Tento cieľ chceli dosiahnuť vytvorením nového trestného činu – ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý má podľa dôvodovej správy k návrhu novely Trestného zákona preventívne pôsobiť hroziacim trestom za spáchanie takéhoto trestného činu.
 
Podľa dôvodovej správy k návrhu novely Trestného zákona (cit.): „Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. Pri nezabezpečení potrebného počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek hrozia zdravotne najzraniteľnejšej skupine ľudí, a to pacientom s ťažkým stavom v nemocniciach, závažné následky poškodenia zdravia a straty ľudského života.“
 
Je vidieť, že predkladatelia návrhu novely Trestného zákona chceli nejako zareagovať na nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach, ale nejde podľa nás o šťastnú reakciu. Je potrebné si uvedomiť, že v systéme zdravotníctva je nedostatok zdravotníckych pracovníkov ako takých, a to nie len v ústavnej sfére, ale aj ambulantnej sfére. Nejde teda len o to, že by nemocnice nezabezpečili potrebný personál, ale o to, že ho nemajú ani kým zabezpečiť, keďže zdravotníkov je nedostatok v celom systéme zdravotníctva.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké trestné sadzby trestu odňatia slobody hrozia za trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a aká je skutková podstata tohto trestného činu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 327)