mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Máte zariadenú ambulanciu v súlade s výnosom MZ SR?

JUDr. Miriam Tipánová   |   20.8.2020

Vo výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 (ďalej len ako „výnos č. 44/2008 Z.z.“ sú upravené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie. Je potrebné dodržiavať minimálne požiadavky a riadiť sa výnosom, pretože v opačnom prípade môže byť poskytovateľovi uložená vysoká pokuta.

V článku s názvom Pediatri, viete aké liečivá a zdravotnícke pomôcky musíte mať v ambulancii? sme sa venovali problematike týkajúcej sa liečiv, ktoré by mala mať ambulancia podľa vyššie uvedeného výnosu.

Prečítajte si tiež článok
Poskytovateľom lekárenskej starostlivosti sú v priebehu roka doručované od poisťovne oznámenia o povinnosti zaregistrovať lekáreň do registra partnerov verejného sektora. Poisťovňa v...
27.9.2018

MINIMÁLNA PLOCHA FUKČNÝCH PRIESTOROV

Podľa oddielu 1 výnosu č. 44/2008 Z.z. ambulancia, bez ohľadu či je v nej poskytovaná špecializovaná alebo všeobecná ambulantná starostlivosť musí mať minimálnu plochu miestnosti:

a) ambulancia 15 m2,

b) prípravovňa (ak je zriadená) 12 m2,

c) čakáreň 12 m2 (v prípade pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých)

d) toaleta pre pacientov  2 m2,

e) toaleta pre personál 2 m2,

f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie, g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

VECNÉ VYBAVENIE AMBULANCIE

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,

b) umývadlo na ruky,

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov - ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný,

d) písací stôl, stolička,

e) počítač s príslušenstvom,

f) telefón,

g) stolička pre pacienta,

h) prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných ambulanciách,

i) vešiak,

j) nástenný teplomer,

k) nádoba na odpad so šliapadlom - aj v prípravovni, ak je zriadená,

l) emitná miska,

m) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

n) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

o) kartotečná uzamykateľná skriňa,

p) chladnička na liečivá,

q) osobná váha a výškomer,

r) skrinka na nástroje a pomôcky,

s) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

t) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

u) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

v) pomôcky na odbery biologického materiálu,

w) pomôcky na podávanie liekov,

x) infúzny stojan,

y) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

z) nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,

bb) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete čo by ešte mala mať ambulancia podľa výnosu a aké sankcie za nedodržanie výnosu č. 44/2008 Z. z. poskytovateľovi hrozia v prípade jeho porušenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1817)