mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Aktualizované usmernenie ohľadom vykazovania ošetrovného a nemocenského

Mgr. Miriam Tipánová   |   1.6.2020

Opätovne došlo ku aktualizácii usmernenia, pre všeobecných lekárov ohľadom vykazovania ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike.

Usmernenie vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.

Ak  je uzatvorená prevádzka len na základe vlastného rozhodnutia zamestnávateľa, tak v tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy. To znamená, že nie je dôvodné uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Podrobné informácie ohľadom vykazovania ošetrovného a nemocenského nájdete na linku: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Usmernenie-osetrovne-PN.pdf

(Počet prečítaní: 894)