mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

Je možné, aby všeobecný lekár posudzoval zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu počas krízovej situácie?

Mgr. Miriam Tipánová   |   27.5.2020

Počas krízovej situácie sa neustále menia právne predpisy z oblasti zdravotníctva, ktorá sa vzťahujú aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedným z takýchto právnych predpisov je aj zákon č. 355/2007 Z. z., ktorý upravuje povinnosti pre všeobecného lekára, ktorý vykonáva pracovnú zdravotnú službu.

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu v rámci výkonu pracovnej zdravotnej služby nemôže automaticky každý všeobecný lekár, ale iba ten, ktorý ma na to oprávnenie.

Vzhľadom na krízovú situáciu viac krát došlo k zmene niektorých ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. Samozrejme, právna úprava sa mení podľa toho, aká je na území SR  epidemiologická situácia.

A/ POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DO 20.05.2020

Do dňa 20. 5. 2020 všeobecní lekári, ako poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na jej výkon vzhľadom na zmenu zákona nemohli počas trvania krízovej situácie (čo je aj núdzový stav) posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zákon v tomto období neumožňoval všeobecným lekárom posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v súvislosti s výkonom pracovnej zdravotnej služby ani na základe dohody so samotným zamestnávateľom, či zamestnancom vzhľadom na nežiadúcu epidemiologickú situáciu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč, ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, za akých podmienok môže všeobecný lekár posudzovať zdravotnú spôsobilosť od 21.05.2020. Taktiež sa dozviete naše odporúčania ohľadom rozhodnutia o posúdení/neposúdení zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 530)