mediPRÁVNIK chráni už 869 ambulancií a lekární.

Ako sa dotkla novela vzdelávania zdravotníckych pracovníkov?

Mgr. Miriam Tipánová   |   18.5.2020

Parlament schválil novelu, ktorá doplnila zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, taktiež zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Rozšírila definíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o ďalšie subjekty. Taktiež pribudli nové povinnosti pre niektorých poskytovateľov. Novela sa dotkla aj sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a kúpeľnej liečby.

Noví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

Na základe novely sa rozšíril okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o:

a) mobilné odberové miesto,

b) epidemiologická ambulancia pre dospelých,

c) epidemiologická ambulancia pre deti a dorast.

Noví poskytovatelia nebudú zaradení do minimálnej sieti

Minimálna sieť sa podľa novely nebude vzťahovať ani na:

a) poskytovateľov, ktorí prevádzkujú mobilné odberové miesta,

b) poskytovateľov, ktorí prevádzkujú epidemiologické ambulancie,

c) poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

d) poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Je to z dôvodu, že takýto poskytovatelia majú vzniknúť v počte a rozsahu podľa potreby vzhľadom na situáciu.

Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta 

Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe v prípade ak splní nasledovné podmienky:

a) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

b) priestory  spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,

c) je bezúhonná,

d) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID–19.

Povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie

Ministerstvo zdravotníctva vydá výlučne počas krízovej situácie povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie len samosprávnemu kraju, ak

a) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

b) priestory budú spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.

Ako ste si všimli, ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie iba samosprávnemu kraji a to z dôvodu, že samosprávny kraj sleduje vývoj epidemiologickej situácie na svojom území a vie operatívne rozhodnúť, že je nevyhnutné zriadenie epidemiologickej ambulancie.

A však ak to bude samosprávny kraj považovať za efektívnejšie alebo z iných dôvodov nebude môcť požiadať sám o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie a zároveň vyhodnotí, že vytvorenie epidemiologickej ambulancie je z hľadiska ochrany zdravia a manažmentu pacientov na území samosprávneho kraja nevyhnutné, môže požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby vydal rozhodnutie, ktorým sa zabezpečí, aby činnosť epidemiologickej ambulancie dočasne vykonával držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Využijú sa tým existujúce štruktúry, priestory a materiálno technické vybavenie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč, a ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké majú povinnosti noví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čo sa zmenila v rámci sústavného vzdelávania a ako sa novela dotkla kúpeľnej starostlivosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 408)