mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Ak vás kolega požiada o delegované predpisovanie, vyžiadajte si od neho správne poverenie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   18.1.2022

Novela zákona o liekoch prijatá v decembri 2021 priniesla zmeny aj v delegovanom predpisovaní, a to s účinnosťou od 1. januára 2022. Vo vzťahu lekár, ktorý odporúčal predpísanie lieku a lekár, ktorý na základe odporúčania liek predpisuje, je dôležité poverenie, na základe ktorého je lekár oprávnený predpisovať lieky, na ktoré bez odporúčania nemá oprávnenie. Čo by poverenie malo obsahovať? Kto bude niesť zodpovednosť za delegovanú preskripciu? Na tieto otázky vám odpovieme v najbližších riadkoch.

PODSTATA DELEGOVANÉHO PREDPISOVANIA
 
Právna úprava predpisovania je obsiahnutá v zákone o liekoch. Lekár môže predpisovať len lieky/ZP/DP, ktorých predpísanie spadá do jeho špecializácie (teda lekár predpisuje len to, na čo má dosiahnuté vzdelanie). V prípade, ak liek bude pacientovi predpisovať lekár na základe odporúčania lekára špecialistu, ktorý daný liek pôvodne indikoval, pôjde o delegované predpisovanie liekov. V zmysle novej právnej úpravy sa predpisujúci lekár, ktorý deleguje predpis nazýva „poverujúci lekár“ a lekár, ktorý sa rozhodol poverujúcemu lekárovi kolegiálne pomôcť sa nazýva „povereným lekárom“. Poverujúci lekár sa na delegovanom predpise môže dohodnúť s lekárom akejkoľvek špecializácie (podstatné je to, aby šlo o lekára, ktorý je spôsobilý predpisovať – viď podmienky v § 119 ods. 1).

Prečítajte si tiež článok
V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov. Zmeny v delegovanom predpisovaní...
12.1.2022

DOHODLI STE SA SO ŠPECIALISTOM (POVERUJÚCIM LEKÁROM), ŽE BUDETE NA MIESTO NEHO PREDPISOVAŤ JEHO PACIENTOVI LIEKY? NA ČO SI MÁTE DAŤ (AKO POVERENÝ LEKÁR) POZOR?
 
Ak je lekár ochotný vyjsť v ústrety kolegovi, ktorý ho žiada o delegované predpisovanie, odporúčame, aby si poverený lekár dal pozor na nasledujúce skutočnosti:
1. Poverenie, nemôže byť na dlhšiu dobu ako 2 mesiace (resp. 12 mesiacov pri liekoch s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, ktoré sa predpisujú podľa § 119 ods. 4).
2. Doba, na ktorú sa poverenie dáva odporúčame formulovať konkrétne, napríklad „poverenie ako poverujúci lekár dávam do 10.3.2022.“.
3. Poverenie vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi môže poverený lekár počas kalendárneho roku od konkrétneho poverujúceho lekára prijať len 3x (bez ohľadu na krátkosť trvania týchto 3 poverení).
4. Poverenie by malo byť pripravené písomne, aby jeho obsah bolo možné aj spätne preukázať (nakoľko len na základe poverenia môže poverený lekár bez požadovanej špecializácie predpisovať lieky/ZP/DP, ktoré by inak predpisovať nemohol)
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete čo by malo obsahovať poverenie na delegované predpisovanie a kto je zodpovedný za delegované predpisovanie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1034)