mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Otázky a odpovede týkajúce sa delegovaného predpisovania od januára 2022

JUDr. Ivan Humenik, PhD. a Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.1.2022

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov. Zmeny v delegovanom predpisovaní nadobudli účinnosť 1. januára 2022. Aké podmienky a časová limitácia platia pre delegované predpisovanie od januára 2022? Ako má lekár postupovať v prípade predpisovania liekov na základe odborného odporúčania lekára špecialistu? V najbližších riadkoch vám prinesieme odpovede na jednotlivé otázky.

PRÁVNA ÚPRAVA A NOVÉ POJMY DELEGOVANÉHO PREDPISOVANIA
 
Právna úprava predpisovania je obsiahnutá v zákone o liekoch. Lekár môže predpisovať len lieky/ZP/DP, ktorých predpísanie spadá do jeho špecializácie (teda lekár predpisuje len to, na čo má dosiahnuté vzdelanie). V prípade, ak liek bude pacientovi predpisovať lekár na základe odporúčania lekára špecialistu, ktorý daný liek pôvodne indikoval, pôjde o delegované predpisovanie liekov. Rozhodujúcimi ustanoveniami vo vzťahu k delegovanému predpisovaniu sú § 119 ods. 10 a ods. 11 zákona o liekoch, ktoré upravujú jeho pravidlá.
 
S účinnosťou od 1. januára 2022 boli prijaté novelou zákona o liekoch viaceré zmeny týkajúce sa práve delegovaného predpisovania. S ohľadom na prijatú novú právnu úpravu je potrebné vymedziť dôležité pojmy, ktorým lekár musí rozumieť, a to:

  • Predpisujúci lekár – je lekár/zubný lekár, ktorý indikoval potrebu predpísania alebo podania lieku/ZP/DP. Spôsobilosť lekára správne indikovať je v podstate viazaná na jeho špecializáciu (odbornosť), no k tomu musí byť pridružené aj splnenie predpokladu „oprávnenosti predpisovať“.
  • Poverujúci lekár – je predpisujúci lekár (teda ten, ktorý pacientovi prvotne indikoval liečbu a ju aj predpísal) a ktorý požiadal iného lekára (buď tej istej alebo inej špecializácie), aby namiesto neho po dohodnutú dobu predpisoval liek(y)/ZP/DP.
  • Poverený lekár – je lekár, ktorý sa na základe prosby/vyžiadania dohodol s poverujúcim lekárom, že bude po dohodnutú dobu predpisovať jeho pacientovi lieky/ZP/DP indikované poverujúcim lekár.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete z akých dôvodov a na aké časové obdobie je možné delegované predpisovanie podľa novej právnej úpravy.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1938)