mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Vymazané spoločnosti majú do 31.1.2022 možnosť obnoviť svoj zápis v Obchodnom registri SR

Mgr. Lenka Kavarniková   |   4.1.2022

V roku 2009 bola na našom území zavedená nová mena - euro. V súvislosti s tým bola pre obchodné spoločnosti (aj ambulancie a lekárne) určená povinnosť zmeniť si hodnoty základného imania a aj hodnoty vkladov spoločníkov, ktoré majú zapísané v slovenských korunách, na euro. Túto povinnosť si mali obchodné spoločnosti splniť najneskôr do 01.12.2020, inak im hrozil výmaz z Obchodného registra SR. Niektoré spoločnosti ju v stanovenom termíne nesplnili a práve z dôvodu toho boli z registra vymazané. Na pomoc takto vymazaným spoločnostiam bola prijatá novela Obchodného zákonníka, ktorá vymazaným spoločnostiam umožní obnoviť ich zápis v Obchodnom registri SR. Aké sú podmienky preto, aby spoločnosť mohla žiadať o obnovu jej zápisu? V nasledujúcich riadkoch vám podmienky priblížime.

POSLEDNÁ ŠANCA PRE VYMAZANÉ SPOLOČNOSTI

Základnú povinnosť zmeny na eurá zaviedol pre obchodné spoločnosti zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spočiatku nebola stanovená lehota, do kedy bolo potrebné vykonať zmenu základného imania a menovitých hodnôt vkladov spoločníkov na eurá. Mnoho obchodných spoločností ju však nesplnilo ani v roku 2019.  Preto nakoniec bola určená presná lehota na splnenie tejto povinnosti, a to najneskôr do 01.12.2020, inak obchodnej spoločnosti hrozil výmaz z Obchodného registra SR (ďalej ako „OR SR“).

Spoločnosti, ktoré túto povinnosť do stanoveného termínu nesplnili boli z OR SR vymazané. Ministerstvo spravodlivosti SR však pripravilo novelu Obchodného zákonníka, ktorá umožní vymazaným spoločnostiam docieliť obnovenie ich zápisu do OR SR. S účinnosťou od 28. decembra 2021 môžu vymazané spoločnosti podávať návrh na obnovu ich zápisu v OR SR. Túto možnosť majú len do 31. januára 2022.

AK VAŠU SPOLOČNOSŤ NEOBNOVÍTE, VYSTAVUJETE SA RIZIKU POSTIHOV

V zmysle novely Obchodného zákonníka, ak spoločnosť nepodá návrh najneskôr do 31. januára 2022 alebo s návrhom nepredloží všetky potrebné podklady, registrový súd zamietne vykonať obnovenie jej zápisu. Pred tým však ešte vyzve vymazanú spoločnosť na zloženie preddavku na dodatočnú likvidáciu spoločnosti, resp. nariadi dodatočnú likvidáciu spoločnosti, ak je preddavok na ňu už zložený.

Ak sa vašej ambulancie, či lekárne týka vymazanie z ORSR, tak máte už len niekoľko týždňov na to, aby ste si dali dokopy všetky potrebné podklady a návrh na obchodný register podali. Extrémne si tak zjednodušíte svoje podnikanie, keďže na obnovené spoločnosti sa bude hľadieť tak, ako keby nikdy neboli zanikli. A to je významný rozdiel oproti tomu, ak sa spoločníci vymazanej spoločnosti  rozhodli založiť „novú“ spoločnosť, pretože na tú si musia opätovne vybaviť všetky potrebné povolenia, uzatvoriť nanovo zmluvy so zdravotnými poisťovňami a v prípade ambulancii nanovo uzatvoriť zmluvy s pacientmi. Jednoducho povedané veľmi komplikovaná agenda.

Samotné poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti je totiž nerozlučne spojené s povolením poskytovateľa na jej poskytovanie. Bez povolenia nemôže ambulancia/lekáreň poskytovať zdravotnú/lekárenskú starostlivosť. V prípade, ak ambulancia/lekáreň vykonáva svoju činnosť bez povolenia, samosprávny kraj jej za to uloží pokutu, a to až do výšky 33 193 Eur, čo je naozaj značná suma. Zánikom obchodnej spoločnosti (jej výmazom z OR SR) dochádza aj k zániku jednotlivých záväzkových vzťahov, ktoré má ambulancia/lekáreň uzatvorené.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete ako návrh na obnovu zápisu v OR SR možno podať a čo je potrebné k návrhu pripojiť.

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 988)