mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Poskytujete zdravotnú/lekárenskú starostlivosti aj po výmaze spoločnosti z Obchodného registra? Pozor na dôsledky

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.12.2021

V posledných dňoch zarezonovala v médiách situácia obchodných spoločností, ktoré boli vymazané z Obchodného registra SR z dôvodu toho, že nezmenili základné imanie a vklady spoločníkov zo slovenskej koruny na eurá. Táto situácia sa dotkla aj niektorých ambulancií a lekární. Aké postihy však hrozia poskytovateľom, ktorí poskytujú zdravotnú/lekárenskú starostlivosť aj napriek tomu, že ich spoločnosť je z Obchodného registra vymazaná? V najbližších riadkoch vám danú situáciu objasníme.

ČO ZNAMENÁ VÝMAZ Z OBCHODNÉHO REGISTRA SR PRE AMBULANCIU/LEKÁREŇ?
 
Do 1.12.2020 si mali obchodné spoločnosti, ktoré mali v Obchodnom registri SR stále zapísané základné imanie a hodnoty vkladov spoločníkov v slovenských korunách, povinnosť zmeniť tieto hodnoty na eurá. Spoločnosti, ktoré túto povinnosť nesplnili v stanovenej lehote, boli z Obchodného registra SR postupne vymazané. Čo však výmaz z Obchodného registra SR znamená pre obchodnú spoločnosť?
 
Vo vzťahu k obchodným spoločnostiam platí, že tieto môžu vykonávať svoju činnosť v prípade, ak sú riadne zapísané v Obchodnom registri SR. Výmaz spoločnosti z Obchodného registra SR znamená pre spoločnosť z právneho hľadiska jej zánik, ktorý má vplyv na celkovú činnosť spoločnosti, a to obzvlášť na činnosť poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti.
 
Poskytovatelia zdravotnej/lekárenskej starostlivosti poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na jej poskytovanie, ktoré im vydáva príslušný orgán (vo vzťahu k ambulanciám a verejným lekárňam je to samosprávny kraj). Samotné povolenie na poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti je však viazané na existenciu fyzickej osoby/právnickej osoby.
 
Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti určuje, že povolenie na poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti zaniká:
1. smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu alebo
2. zánikom právnickej osoby
 
Výmaz ambulancie/lekárne (ktorá vystupuje ako obchodná spoločnosť) z Obchodného registra SR znamená jej právny zánik a zároveň spôsobuje zánik povolenia, na základe ktorého sú ambulancie/lekárne oprávnené poskytovať zdravotnú/lekárenskú starostlivosť.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aký postih hrozí ambulancii/lekárni, ktorá bude naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť aj napriek tomu, že jej zaniklo povolenie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1449)