mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Lekári, POZOR, bude zmena – doplnkové ordinačné hodiny až od budúceho roka!

Jana Böszörményiová   |   14.3.2018

Prv mali byť, potom sa rozhodlo že nebudú, a nakoniec sa predsa len schválili, no pár mesiacov od ich „odobrenia“ sa zase pozmenili. Áno, reč je o doplnkových ordinačných hodinách. Nižšie sa pozrieme na to, čo novela zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení mení.

Čo sú doplnkové ordinačné hodiny?

Ide o úplne nový prvok v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Najmä pacientom prinesie mnoho pozitívneho. Pacienti (hlavne tí uponáhľaní) sa potešia možnosti objednania sa na konkrétny čas, no nie v rámci „klasických“ ordinačných hodín, ale až po ich skončení.

Na druhej strane si za objednanie na konkrétny čas v tomto prípade  zaplatia, nakoľko objednávanie na konkrétny čas je v rámci bežných ordinačných hodín bez úhrady (zadarmo), avšak pri doplnkových hodinách ide o formu nadštandardu a pacient sa úhrade nevyhne. To isté platí aj o vyšetrení počas doplnkových ordinačných hodín, ktoré taktiež nebude hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Ak ale lekár pacientovi v rámci doplnkových ordinačných hodín predpíše liek či indikuje ďalšie potrebné zdravotné výkony, to už zdravotná poisťovňa uhradí tak, ako za „normálnych“ okolností.

Je potrebné zdôrazniť prvok dobrovoľnosti, ako na strane lekára tak aj na strane pacienta. Žiaden z  týchto subjektov nemá povinnosť zavedenia doplnkových ordinačných hodín, je na slobodnom uvážení každého, či sa rozhodne doplnkové ordinačné hodiny využiť, resp. zaviesť, alebo nie. Za nevyužitie/nezavedenie nebude žiadnym spôsobom sankcionovaný.

V čom nastala zmena?

Odpoveď je jednoduchá – posúva sa dátum, odkedy lekár či pacient bude môcť reálne doplnkové ordinačné hodiny využívať. Pôvodný dátum (1. máj 2018) sa teda škrtá a do kalendára je potrebné si zakrúžkovať nový dátum, od ktorého sa doplnkové ordinačné hodiny budú môcť zavádzať a využívať  -1. JANUÁR 2019. Ako dôvod zmeny sa uvádza nepripravenosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zavedenie doplnkových ordinačných hodín.

Čo musí lekár splniť, aby vedel doplnkovo ordinovať?
Aký lekár môže doplnkovo ordinovať?
Koľko pacienti zaplatia za zdravotné výkony počas doplnkových ordinačných hodín?
Od „ktorej“ budú môcť lekári doplnkovo ordinovať?
Aké ďalšie povinnosti sú s doplnkovými ordinačnými hodinami spojené?

Aj o tom sa dočítate v nasledujúcom príspevku:
Doplnkové ordinačné hodiny - Budú? Nebudú? BUDÚ!

(Počet prečítaní: 3504)