mediPRÁVNIK.sk

Používanie amalgámu s ďalšími obmedzeniami

JANA BAJUŽÍK BÖSZÖRMÉNYI  1.8.2018

Už v minulosti Európska únia zasiahla do zaužívaných spôsobov využitia ortuti v podobe zákazu predaja ortuťových teplomerov. Od 1. januára  2018 vyplývajú aj pre Slovensko nové povinnosti a obmedzenia ohľadom používania „čiernych“ amalgámových plomb. Tieto súvisia s bojom Európskej únie všeobecne proti ortuti a amalgámové výplne majú tú „smolu“, že obsahujú práve túto, pre životné prostredie nežiadúcu zložku. Nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady o ortuti č. 2017/852 je priamo záväzné aj pre Slovensko a budú sa mu teda musieť prispôsobiť zubní lekári i pacienti. Od júla napríklad stomatológ nesmie na ošetrenie zubov použiť čiernu plombu (amalgám) pri mliečnych zuboch, zuboch detí mladších než 15 rokov a pri tehotných a dojčiacich ženách.

Prečo „čierne“ plomby zaniknú?

Ortuť je vysoko toxická a je jednou z desiatich najškodlivejších, prirodzene sa vyskytujúcich látok na našej planéte. Nenarodené deti, novorodenci a deti sú najzraniteľnejšou skupinou, pretože ich vyvíjajúci sa mozog a nervový systém reagujú na ortuť veľmi citlivo. Preto je viac než pochopiteľné, že skôr či neskôr bolo treba zamedziť používanie ortuti. Nariadenie EÚ v prvom rade obmedzuje používanie ortuti v EÚ všeobecne, kde ukladá prísne obmedzenia pre uskladnenie, obchodovanie, výrobu a používanie produktov s prídavkom ortuti, náležité nakladanie s odpadovou ortuťou a v neposlednom rade aj oblasť zubného lekárstva.

Čo sa zmenilo?

V súvislosti s „vyradzovaním“ amalgámových plomb od 1. januára 2018 platí nová povinnosť ktorá sa týka výrobcov odlučovačov (filtrov) amalgámu, ktoré pri uvedení na trh musia poskytovať úroveň zachytávania najmenej 95% amalgámových častíc. (Od 1. januára 2021 všetky používané odlučovače amalgámu v EÚ musia spĺňať podmienku zachytávania 95% amalgámových častíc.)

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame