mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Pozor! Hrozí, že lekár bude v rozpise pre pohotovosti a prehliadky mŕtvych súčasne

JUDr. Peter Gabrik   |   30.4.2019

V nedávnom čase Ministerstvo zdravotníctva riešilo veľmi pálčivé problémy lekárov na Slovensku. Išlo o služby na pohotovosti a prehliadky mŕtvych. Lekári vznášali dlhodobo viaceré oprávnené požiadavky a niektoré z nich Ministerstvo zdravotníctva aspoň čiastočne upravilo. Skrátilo služby na pohotovosti, zvýšilo odmeny, zaviedlo podstatný prvok dobrovoľnosti. Pri prehliadkach mŕtvych tiež platí ako hlavná zásada dobrovoľnosť, sú vyššie odmeny a lepší systém. Popri tom však zákonná úprava pozná aj niektoré nástrahy, ktoré na lekárov číhajú.

Pri dobrovoľnom zabezpečení problémy nie sú

Či už pohotovosti ale aj prehliadky mŕtvych po novom sú postavené najmä na lekároch, ktorí dobrovoľne sú ochotní poskytovať tieto služby. Ak majú záujem, dohodnú sa s organizátormi, podpíšu zmluvy (pri prehliadkach majú aj príslušné doklady z UDZS) a plnia svoje povinnosti.

Pri rozpise samosprávneho kraja hrozia problémy

Problémy nastávajú v prípade, že v regióne nie je dostatok dobrovoľne slúžiacich lekárov na pohotovosti/vykonávajúcich prehliadky mŕtvych. Potom vykonávanie uvedených činností nariaďuje samosprávny kraj podľa ďalších pravidiel. Práve v tejto zákonnej úprave (pri nedobrovoľnom zabezpečení) sme identifikovali medzery a riziká, ktoré zrejme pri novelizáciách neboli domyslené, alebo boli podľa nás vyriešené nevhodne. Jednou z takýchto medzier zákona je aj možnosť, že lekár sa súčasne ocitne v rozpise aj na službu na pohotovosti aj na prehliadky mŕtvych.

V súčasnosti je však na Slovensku podľa UDZS pri prehliadkach mŕtvych (mimo nemocníc, kde je iný režim) pokryté celé územie  lekármi – dobrovoľníkmi (cez organizátorov). Ak by však neboli, potom by Samosprávny kraj do rozpisu na prehliadky mŕtvych mohol dať ktoréhokoľvek ambulantného všeobecného lekára pre dospelých.

Zákon v takom prípade popisuje situáciu, že ak by taký lekár v rozpise pre prehliadky mŕtvych bol súčasne v rozpise pre pohotovosť a slúžil v danom čase na pohotovosti, potom by prehliadku mŕtveho musel vykonať až po skončení pohotovosti.

Ministerstvo o probléme zjavne vedelo

Z vyššie uvedeného plynú trochu zvláštne závery. Jednak Ministerstvo a zákon predpokladajú, že súčasne môže byť lekár v rozpise na pohotovosť a v rozpise na prehliadky mŕtvych, avšak naraz tieto činnosti nemôže robiť – prehliadať mŕtvych má až po skončení pohotovosti. Pýtame sa, či by nebolo bývalo lepšie, aby taká situácia s duplicitným rozpisom nenastala, ako vôbec riešiť, čo má potom lekár robiť?

Podľa našej mienky mal zákonodarca zaviesť mechanizmu, že lekár v rozpise na pohotovosti nemôže byť v rozpise na prehliadky mŕtvych (a opačne), pretože je zrejmé, že obe činnosti nemôže robiť naraz. Samotný zákon mu to zakazuje. Ak by taký prípad nastal, potom by rodina zomrelého musela čakať na lekára kým doslúži na pohotovosti, aby prehliadol mŕtveho. Cez víkend to môže byť aj 14 hodín. A to len preto, že lekár je naraz v dvoch rozpisoch. S takou situáciou by určite nikto dotknutý nebol spokojný ale žiaľ, v rozpise by nebol iný lekár.

Nateraz by takáto situácia nemala nastať a jej pravdepodobnosť výskytu v budúcnosti je malá, avšak riziko existuje a preto je stále čas na vyriešenie tohto problému v predstihu.

Prehliadky mŕtvych je potrebné zabezpečiť počas 24 hodín

Podobný je prípad, ak niet organizátora prehliadok mŕtvych alebo organizátor mŕtvych nemá lekárov a v rozpise je lekár počas pracovného dňa, počas jeho riadnych ordinačných hodín (pretože prehliadky mŕtvych tiel musia byť pokryté počas 24 hod. na rozdiel od pohotovosti, ktoré sa slúžia poobede, do 22.00 hod a cez víkendy). Tu by bola situácia tiež zlá, avšak je možné rozumieť, že cez pracovné dni každý lekár ordinuje.

Za súčasnej právnej úpravy teda stále platí, že ak niet organizátora alebo niet dobrovoľných lekárov, nepríjemná situácia môže nastať a rodina mŕtveho musí počkať kým lekár doordinuje. Niet na výber. Avšak v čase popoludní a cez víkend lekárni neordinujú, preto je podľa nás nelogické vôbec umožniť súbeh dvoch rozpisov. Pre taký prípad by mal iný lekár vziať buď pohotovosť alebo prehliadky mŕtvych.

(Počet prečítaní: 2921)