mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú neregistrovanou vakcínou použitou v čase pandémie COVID-19 prevezme štát

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.4.2021

Od začiatku roka 2021 prebieha na našom území vakcinácia obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. Pre vakcináciu je na centrálnej úrovni v rámci EÚ registrovaných viacero vakcín, ktoré získali registráciu priamo od Európskej liekovej agentúry (EMA). Vo veľa krajinách sa však využívajú na očkovanie aj vakcíny, ktoré nie sú registrované v rámci EÚ. Neregistrované vakcíny je možné použiť aj na našom území. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, kto bude niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím neregistrovanej vakcíny. Problematiku si priblížime práve v tomto článku.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NEREGISTROVANOU VAKCÍNOU VO VŠEOBECNOSTI

Naša právna úprava dovoľuje použitie neregistrovaných vakcín len v prípade, ak pre nich Ministerstvo zdravotníctva vydalo povolenie na terapeutické použitie. Kto však nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú pacientovi práve použitím takto neregistrovanej vakcíny? Priamo na povolení vydanom Ministerstvom zdravotníctva je uvedené, že za terapeutické použitie povoleného humánneho lieku (teda aj vakcíny) je zodpovedný predpisujúci lekár. Zodpovednosť predpisujúceho lekára za terapeutické použitie takto povoleného lieku je vymedzená priamo aj v ust. §46 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o liekoch“).

Je však potrebné zdôrazniť, že predpisujúci lekár je zodpovedný za to, či postupoval odborne a v súlade s právnymi predpismi pri predpisovaní liekov. Predpisujúci lekár preto nie je zodpovedný za to, že pacientovi bude spôsobená škoda samotnými vlastnosťami lieku (resp. vakcíny), ale za to, či správne posúdil či takýto liek (resp. vakcínu) vôbec môže pacientovi predpísať alebo podať. Predpisujúci lekár zodpovedá za to, či správne rozhodol o predpise lieku (resp. podaní vakcíny) vzhľadom na indikácie, či správne určil dávkovanie a či posúdil všetky možné kontraindikácie vo vzťahu k tomu ktorému konkrétnemu pacientovi. Je preto zodpovedný za to, či postupoval lege artis a nie za samotné účinky podanej vakcíny.

V prípade, ak dôjde k vzniku škody na zdraví spôsobenej vlastnosťami očkovacej látky ako takej, nejde o zodpovednosť za odborný prístup predpisujúceho lekára pri stanovení, či je vôbec takto neregistrovanú vakcínu možné použiť pre toho konkrétneho pacienta. Z občianskoprávneho hľadiska je v prípade vzniku škody spôsobenej práve vlastnosťami vakcíny (a to či už registrovanej alebo neregistrovanej) zodpovedný priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. To znamená zdravotnícke zariadenie ako je nemocnica, resp. ambulancia, v ktorej bude vakcína pacientovi podaná.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, kto bude zodpovedný za škodu spôsobenú použitím neregistrovanej vakcíny v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 906)